Marcin Dorociński

W życiu liczy się „być” czy „mieć”? Marcin Dorociński zastanawia się w kampanii Santander Bank Polska

Odkładanie pieniędzy nie zawsze jest proste, jednak przychodzi łatwiej, jeśli mamy jakiś konkretny cel. W nowej kampanii reklamowej Santander Bank Polska zachęca Polaków do sprytnego oszczędzania na swoje marzenia – łatwo i bez wyrzeczeń. ...

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska wśród najlepszych pracodawców w Polsce i Europie

Santander Bank Polska kolejny rok z rzędu został wyróżniony tytułem Top Employer Polska, a także tytułem Top Employer 2022 Europe. Certyfikat potwierdza zaangażowanie banku w tworzenie lepszego środowiska pracy i wdrażanie wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. ...

Bankowość dla firm

Transformacja cyfrowa branży meblarskiej nabiera rozpędu, ale wymaga od firm nowych kompetencji

Po niemal dwóch latach pandemii krajowa branża meblarska wyszła na prostą. Producenci mebli już w październiku 2021, wyrównali poziom produkcji sprzedanej z całego 2020 roku, a po 11 miesiącach zanotowali blisko 20% wzrost r/r. Od początku pandemii obroty detaliczne w kanale e-commerce wzrosły niemal dwukrotnie, a jedną z najszybciej rosnących kategorii w tym czasie było szeroko rozumiane wyposażenie wnętrz, w tym m. in. meble. Polska branża meblowa wykazuje relatywnie niską adopcję rozwiązać B2B e-commerce i cyfrowych narzędzi sprzedaży do klientów biznesowych. Zaledwie 21% badanych firm z tego sektora prowadzi sprzedaż przez Internet...

Komunikacja korporacyjna

Grupa Santander wspiera zielone projekty EDPR w Polsce

Grupa Santander i EDPR podpisali umowę kredytu o wartości PLN 370mln (EUR 81mln) na finansowanie portfolio sześciu farm wiatrowych o łącznej mocy 149.4MW. Santander udzieli 50% finansowania z transzy banków komercyjnych, która jest częściowo gwarantowana przez EKF (duńską Agencję Wsparcia Kredytów Eksportowych). ...

CSR

„Zrównoważone finansowanie” – Santander Bank Polska pomaga odnaleźć fakty w gąszczu mitów

Od kilku lat, unijne regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla firm, nie tylko jeśli chodzi o wdrażanie nowych przepisów, ale także ich interpretację. Dlatego Santander Bank Polska wraz z partnerami: firmą doradczą SAPERE oraz Giełdą Papierów Wartościowych, zainicjował powstanie nowego raportu „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”. ...

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska zaprasza na Gospodarcze espresso

Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Santander Bank Polska, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz „Puls Biznesu” rozpoczynają realizację projektu Gospodarcze espresso – programu, który wyjaśniać będzie zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące we współczesnym świecie.  Rozmowy  z ekspertami w ramach cyklu, będzie można śledzić w „Pulsie Biznesu” od 11 stycznia...

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska jako pierwszy w Polsce emituje zrównoważone dłużne papiery wartościowe

Santander Bank Polska emituje pierwsze w Polsce zrównoważone dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 750 mln PLN, gdzie środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych aktywów (Eligible Green Assets) lub społecznych aktywów (Eligible Social Assets). ...