Zaangażowanie społeczne Santander 300x300

Grupa Santander zwiększa swoje zaangażowanie społeczne i podwyższa cel w zakresie inkluzywnej bankowości do 15 milionów osób do 2025 roku

Liczba osób i MŚP, którym Grupa umożliwiła dostęp do usług finansowych, finansowania oraz edukacji finansowej przekroczyła o 18% cel ustalony pierwotnie na 10 milionów. Według danych Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 7,7 mln osób w Polsce deklaruje ograniczoną zdolność do wykonywania czynności. ...

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska jako pierwszy w Polsce emituje zrównoważone dłużne papiery wartościowe

Santander Bank Polska jako pierwszy w Polsce emituje zrównoważone dłużne papiery wartościowe

Bankowość dla firm

Grupa Santander oraz KUKE finansują w nowej formule inwestycje Cognora

Grupa Santander oraz KUKE finansują w nowej formule inwestycje Cognora

Komunikacja korporacyjna

Santander podpisał wieloletnią umowę partnerską ze Scuderia Ferrari

Santander podpisał wieloletnią umowę partnerską ze Scuderia Ferrari

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska zwycięzcą 3. fali badania Instytucji Roku

Santander Bank Polska zwycięzcą 3. fali badania Instytucji Roku

Bankowość dla firm

Najwięksi gracze wyznaczają kierunek i tempo transformacji cyfrowej obszaru B2B w branży kosmetycznej

Najwięksi gracze wyznaczają kierunek i tempo transformacji cyfrowej obszaru B2B w branży kosmetycznej

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska dla Osób z niepełnosprawnościami

Santander Bank Polska dla Osób z niepełnosprawnościami