Złoty Bankier

Santander Bank Polska zwycięzcą rankingu na Złoty Bank

Santander Bank Polska po raz drugi zdobył I miejsce w kategorii "Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi" w rankingu "Złoty Bankier 2022" organizowanym przez Bankier.pl i "Pulsu Biznesu" przy wsparciu Minds&Roses i Obserwatorium.biz...

Komunikacja korporacyjna

Grupa Santander Bank Polska – wybrane dane finansowe za 2021 rok

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za 2021 rok wyniósł 1,11 mld zł i był wyższy o ponad 7% niż przed rokiem, a  w ujęciu porównywalnym wyższy o 36% r/r. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł ponad 2 mld zł i zwiększył się o 9,4% r/r...

Komunikacja korporacyjna

Żabka we współpracy z Grupą Santander zawarła pierwsze umowy finansowe oparte na celach ESG

Żabka we współpracy z Grupą Santander zawarła pierwszą umowę kredytową oraz umowę faktoringową, które opierają się na realizacji celów ESG[1], w tym związanych z dekarbonizacją. Cele te zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). ...

Bankowość dla firm

E-commerce coraz bardziej istotnym kanałem sprzedaży B2B dla firm z branży motoryzacyjnej

Sektor motoryzacyjny jest mniej obecny w e-commerce B2B niż średnia dla wszystkich badanych branż. 39% dystrybutorów części i warsztatów samochodowych prowadzi sprzedaż on-line, podczas gdy średnia to 41%. Główną motywacją wejścia w e-commerce jest chęć zdobycia nowych klientów (73% wskazań), chęć sprostania nowym wymaganiom klientów (55%), a także zwiększenie sprzedaży (50%) i udziału w rynku (45%)...

Komunikacja korporacyjna

Santander Bank Polska wśród najlepszych pracodawców w Polsce i Europie

Santander Bank Polska kolejny rok z rzędu został wyróżniony tytułem Top Employer Polska, a także tytułem Top Employer 2022 Europe. Certyfikat potwierdza zaangażowanie banku w tworzenie lepszego środowiska pracy i wdrażanie wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. ...

Bankowość dla firm

Transformacja cyfrowa branży meblarskiej nabiera rozpędu, ale wymaga od firm nowych kompetencji

Po niemal dwóch latach pandemii krajowa branża meblarska wyszła na prostą. Producenci mebli już w październiku 2021, wyrównali poziom produkcji sprzedanej z całego 2020 roku, a po 11 miesiącach zanotowali blisko 20% wzrost r/r. Od początku pandemii obroty detaliczne w kanale e-commerce wzrosły niemal dwukrotnie, a jedną z najszybciej rosnących kategorii w tym czasie było szeroko rozumiane wyposażenie wnętrz, w tym m. in. meble. Polska branża meblowa wykazuje relatywnie niską adopcję rozwiązać B2B e-commerce i cyfrowych narzędzi sprzedaży do klientów biznesowych. Zaledwie 21% badanych firm z tego sektora prowadzi sprzedaż przez Internet...

Komunikacja korporacyjna

Grupa Santander wspiera zielone projekty EDPR w Polsce

Grupa Santander i EDPR podpisali umowę kredytu o wartości PLN 370mln (EUR 81mln) na finansowanie portfolio sześciu farm wiatrowych o łącznej mocy 149.4MW. Santander udzieli 50% finansowania z transzy banków komercyjnych, która jest częściowo gwarantowana przez EKF (duńską Agencję Wsparcia Kredytów Eksportowych). ...