KV nagroda Newsweek

Santander Bank Polska Bankiem Przyjaznym

Santander Bank Polska zdobył I miejsce w corocznym rankingu tygodnika Newsweek Bank Przyjazny w kategorii bankowość tradycyjna oraz II pozycję w kategorii bankowość internetowa. Miesięcznik Forbes nagrodził bank II miejscem w rankingu na najbardziej przyjazny bank dla firm. ...

Komunikacja korporacyjna

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK w 2015 roku

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK w 2015 r. wypracowała zysk netto w wysokości 2,5 mld zł. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących, zysk należny akcjonariuszom wyniósł 2,3 mld zł. Eliminując wpływ konsolidacji z Santander Consumer Bankiem, w którym z dniem 1 lipca 2014 r. Bank Zachodni WBK objął udział w wysokości 60%, oraz jednorazowe zyski ze sprzedaży akcji dwóch spółek...

Bankowość detaliczna

Kredyty hipoteczne BZ WBK dostępne do 90% LTV

Od 12 stycznia 2016 r. Bank Zachodni WBK ponownie udziela kredytów hipotecznych do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.   Bank Zachodni WBK wdrożył kolejną część zapisów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą maksymalnego poziomu LTV (wysokość kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu). ...

Bankowość detaliczna

W Banku Zachodnim WBK zrobisz mobilnie przelew na telefon BLIK

W aplikacji BZWBK24 mobile została udostępniona nowa odsłona usługi przelew na telefon. Dzięki niej użytkownicy mogą robić przelewy ze swoich smartfonów do osób posiadających konto w innych bankach, znając tylko ich numer telefonu. ...

Bankowość detaliczna

Różne pokolenia, różne źródła wiedzy o finansach

Z badania „Pokolenia o finansach”, zrealizowanego przez 4P Research Mix na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że pokolenia X i Y szukają informacji o finansach głównie w Internecie. Najmłodsi (pokolenie Z) w pierwszej kolejności zasięgają opinii znajomych, rodziny i przyjaciół, a Baby Boomers najchętniej czerpią informacje o finansach z telewizji i radia. ...