KV nagroda Newsweek

Santander Bank Polska Bankiem Przyjaznym

Santander Bank Polska zdobył I miejsce w corocznym rankingu tygodnika Newsweek Bank Przyjazny w kategorii bankowość tradycyjna oraz II pozycję w kategorii bankowość internetowa. Miesięcznik Forbes nagrodził bank II miejscem w rankingu na najbardziej przyjazny bank dla firm. ...

Komunikacja korporacyjna

Bardzo dobre I półrocze Grupy Banku Zachodniego WBK w 2014 rok

W  I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 1,205 mld zł zysku brutto, o 20,9 % więcej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł o 20,7% r/r, do kwoty 974,9 mln, a zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 953,6 mln zł i zwiększył się w ujęciu rocznym o 20,2%. ...

CSR

Rio de Janeiro światową stolicą szkolnictwa wyższego

Ponad 1200 instytucji akademickich spotka się w przyszłym tygodniu w Rio de Janeiro podczas III Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia”. Celem będzie omówienie obecnej i przyszłej sytuacji uniwersytetów oraz możliwości sprostania wyzwaniom postawionym przez społeczeństwo. 28 i 29 lipca br. w Rio de Janeiro przedstawiciele ponad 1200 uczelni będą analizować przyszłość...

Komunikacja korporacyjna

Bank Zachodni WBK podpisał Plan Podziału Domu Maklerskiego BZ WBK

Zarządy Banku Zachodniego WBK i Domu Maklerskiego BZ WBK uzgodniły i zaakceptowały Plan Podziału Domu Maklerskiego. Po NWZA spółek i stosownej rejestracji w sądzie, bank włączy do swoich struktur część DM prowadzącą działalność maklerską. ...

Bankowość detaliczna

Klienci Banku Zachodniego WBK przetestują płatności telefonem z funkcją NFC z  MasterCard®

Warszawa, 23 lipca 2014 r. – Kilkuset klientów Banku Zachodniego WBK przetestuje usługę płatności zbliżeniowych telefonem z funkcją NFC, udostępnioną przez bank we współpracy z MasterCard®. W testach wezmą udział klienci Banku korzystający z kart kredytowych, którzy mają telefony z funkcją NFC, działające w sieci T-Mobile. ...

Bankowość detaliczna

Pierwsze w Polsce legitymacje studenckie z funkcją płatniczą wydane

Bank Zachodni WBK przygotował i wdrożył Smartcard, czyli innowacyjne, wielofunkcyjne elektroniczne legitymacje wyposażone w funkcję płatniczą. Pierwsze takie legitymacje w ramach pilotażu zostały wydane studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, a na początek roku akademickiego zaplanowane jest wydanie kolejnych 50 000 legitymacji z funkcją płatniczą. ...

Bankowość detaliczna

Teraz jeszcze wygodniejsze usługi w BZ WBK24 MOBILE i BZWBK24internet

Bank Zachodni WBK wprowadził nowe, wygodne funkcjonalności w bankowości mobilnej. Teraz do aplikacji mobilnej można zalogować się z wykorzystaniem uproszczonego hasła – PIN mobile. Posiadacze wielu urządzeń mobilnych będą mogli je dodawać do listy zaufanych z poziomu aplikacji. ...