Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wolontariat pracowniczy w Santander Bank Polska rośnie w siłę

Liczba pracowników Santander Bank Polska zaangażowanych w pomoc potrzebującym wzrosła z 1,3 tys. osób do ponad 2 tys. w ciągu roku, a akcji wolontariackich realizowanych w banku o niemal jedną trzecią w ciągu roku. Wzrost zaangażowania jest też widoczny w najnowszym „III Ogólnopolskim Badaniu Wolontariatu Pracowniczego”, realizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Santander Bank Polska znalazł się na drugim miejscu wśród firm wskazywanych jako skuteczne w obszarze wolontariatu pracowniczego.

- Działania na rzecz innych ludzi są źródłem dodatkowej energii, czego najlepszym dowodem są nasi pracownicy. Zaangażowanie i motywacja, jaką wykazują za każdym razem, gdy wspólnie realizujemy projekt udziela się innym pracownikom i dzięki temu liczba wolontariuszy stale rośnie. Jestem szczęśliwa, że ten efekt widać także w analizach prowadzonych systematycznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – nasz wolontariat jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych. Każdy z pracowników może włączyć się w wybraną inicjatywę pomocy, może też sam taką zgłosić i robić to, co dla niego ma największy sens, dzięki temu dobro samo się napędza – komentuje Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander Bank Polska.

Osoby, które biorą udział w wolontariacie pracowniczym przyznają, że daje im to wiele korzyści – wskazują wyniki „III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego”, realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najczęściej wskazują na rozwój kompetencji, takich jak umiejętność współpracy (9,5 w skali 1-10), odpowiedniej komunikacji (9,4), podejmowania decyzji (9), a także zarządzania projektami (9). Pracownicy Santander Bank Polska dostrzegają także, że każda z tych kompetencji wspiera jednocześnie ich rozwój zawodowy, poprzez pogłębianie ważnych umiejętności miękkich i integrację między zespołami.

Wolontariat jaki chcesz

Działania realizowane przez pracowników banku obejmują projekty z wielu obszarów. Na przykład „Książkowy Dzień Dziecka” to zbiórka książek w oddziałach i placówkach banku, które później są przekazywane do szpitali dziecięcych. Podobny cel – edukacyjny, ma także m.in. projekt „Skrzydlaci Przyjaciele wśród nas”, który uczy rozpoznawania ptaków, pogłębiając jednocześnie szacunek do przyrody wśród najmłodszych. Z kolei dla seniorów realizowany był np. remont starego i zniszczonego pomieszczenia i przystosowanie do potrzeb kawiarenki, która stała się miejscem spotkań. Będą w niej organizowane różnego rodzaje wydarzenia, spotkania edukacyjne z ekspertami banku, które m.in. poszerzą wiedzę seniorów na temat cyberbezpieczeństwa.

Każdy może być wolontariuszem

W Santander Bank Polska wolontariuszem może zostać każdy – wystarczy dopisać się do bazy wolontariuszy. Następnie można włączyć się do już istniejącej inicjatywy lub zaproponować własną. Każdemu pracownikowi angażującemu się w wolontariat przysługuje 8 godzin z czasu pracy, które może przeznaczyć na prace społeczne. Co roku wybierany jest też najbardziej aktywny wolontariusz i najciekawsza zrealizowana inicjatywa.

Wolontariat pracowniczy w Santander Bank Polska opiera się na trzech filarach. Pierwszy to Wolontariat Czasu - dobrowolna, bezpłatna pomoc na rzecz osób potrzebujących lub dobrowolne, bezpłatne zaangażowanie w działanie i promocję ważnych tematów społecznych, drugim jest Wolontariat Kompetencyjny, który polega na dzieleniu się wolontariuszy z partnerami społecznymi swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą ekspercką związaną ze ścieżką zawodową. Trzeci filar - Wolontariat Edukacyjny polega na rozpowszechnianiu  wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości, z możliwością wykorzystania materiałów przygotowanych przez bank, czyli np. scenariuszy lekcji wraz z prezentacjami czy gry „Liderzy Europy". Trzeci filar obejmuje także wszystkie pozostałe inicjatywy skoncentrowane na rozwoju wiedzy z zakresu ekonomii wśród społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. To dla nich specjalnie powstał projekt „Finansiaki”, w ramach którego szkoły i nauczyciele, a także rodzice otrzymują pełen zestaw podpowiedzi jak rozmawiać z dziećmi o oszczędzaniu oraz scenariuszy rozmów wprowadzających młodzież w świat przedsiębiorczości i finansów.