Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Zamień kartę kredytową na tańszą

Niewielu użytkowników kart kredytowych wie, że może przenieść swoje zadłużenie z jednego banku do innego. Jest to możliwie w ramach usługi „balance transfer”, którą od lipca na nowych, atrakcyjnych warunkach proponuje Bank Zachodni WBK. Klienci, którzy dokonają przeniesienia kredytu z innego banku mogą liczyć m.in. na najniższe na rynku oprocentowanie w wysokości 8.99%, minimum formalności oraz możliwość rozłożenia zadłużenia na raty.

„Balance transfer” to usługa polegająca na przeniesieniu przez użytkownika zadłużenia karty kredytowej z jednego banku do innego. Bank Zachodni WBK spłaci zadłużenie klienta zaciągnięte w poprzednim banku, nie pobierając za to żadnej opłaty. Tą kwotą nowy kredytodawca obciąży jednorazowo nowopowstały rachunek. W Banku Zachodnim WBK maksymalnie uprościliśmy procedury skorzystania z „balance transfer”. Po pierwsze, z myślą o obniżeniu kosztów zadłużenia na karcie kredytowej, obniżyliśmy oprocentowanie do 8,99% dla przenoszonego zadłużenia oraz na wszystkie transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Po drugie, nasi klienci mają możliwość skorzystania z opcji „Ratio”, która pozwala zamienić wykorzystany już limit w karcie na dogodne raty – mówi Adrian Malinowski menedżer produktów kartowych w Banku Zachodnim WBK.

Dodatkową zaletą transferu zadłużenia do Banku Zachodniego WBK jest brak opłaty za spłatę kredytu z poprzedniego banku oraz brak opłat za wydanie i prowadzenia karty kredytowej w pierwszym roku pod warunkiem dokonania 3 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty) w ciągu 3 m-cy od decyzji banku o przyznaniu karty.

 

Specjalna oferta „balance transfer” jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy do tej pory nie posiadali karty kredytowej w Banku Zachodniego WBK. Nowością jest to, że można ją uruchomić w ciągu całej doby w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej Banku, dzwoniąc pod nr tel. 19999. Taka forma udostępnienia oferty jest dla klienta bardzo wygodna i daje dodatkową korzyść w postaci oszczędności czasu. Oczywiście, istnieje także możliwość przeniesienia karty w oddziale Banku. Wystarczy tylko przedstawić wyciąg z rachunku karty kredytowej z ostatniego miesiąca lub wydruk zestawień transakcji z Internetu dokonanych w dotychczasowym banku w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Odsetek posiadaczy kart kredytowych, którzy korzystają z „balance transfer” w Polsce jest bardzo niewielki, podczas gdy w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych usługa ta cieszy się sporą popularnością. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, że ta usługa jest łatwo dostępna i niesie ze sobą wymierne korzyści np. w postaci niższego oprocentowania – podsumowuje Tadeusz Kościński, szef Obszaru Direct Banking w Banku Zachodnim WBK.

 


Z oferty mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej.

RRSO w okresie promocji Balance Transfer (12 m-cy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty) dla kart Silver wynosi 11,92%, całkowita kwota kredytu 3 400 zł, oprocentowanie w skali roku 8,99%, opłata roczna za kartę główną 58 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 3 674,24. RRSO w kolejnych latach dla kart Silver wynosi 27,82%, całkowita kwota kredytu 3 400 zł, oprocentowanie w skali roku 22%, opłata roczna za kartę główną 58 zł, całkowita kwota do zapłaty  wynosi 4 395,50 zł.

Dla wyliczeń RRSO przyjęto następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej; w okresie promocji Balance Transfer data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 m-cy, po okresie promocji Balance Transfer data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 m-cy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 5 % kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności.