wróć do listy informacji prasowych

Wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska – I kw. 2024 rok

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska w  I kw. 2024 wyniósł 1,6 mld zł. Dochody ogółem wzrosły o 11% r/r. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

Wyniki I kw. 2024 roku
Dochody ogółem w  I kw. 2024 roku wyniosły 4,2 mld zł; wzrosły o 11% r/r.

 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,4 mld zł i wzrósł o 10% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 0,7 mld zł i wzrósł o 10% r/r
 • Koszty operacyjne ogółem w  I kwartale 2024 roku wyniosły 1,35 mld zł i wzrosły o 7% r/r.
 • Obciążenia związane z podatkami wyniosły w tym czasie 698 mln zł (w tym m.in. 499 mln zł podatku CIT i 198 mln zł podatku bankowego), a koszty regulacyjne łącznie wyniosły dodatkowe 218 milionów złotych. Łącznie to 915 mln zł obciążeń.
 • W I kw. 2024 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 232 mln zł i był o 30% niższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 17,81% oraz Tier1 na poziomie 16,59% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na koniec marca 2024 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 168 mln zł i zwiększyły się o 5% r/r. Należności od klientów indywidualnych wyniosły 85 mld zł, a należności od podmiotów gospodarczych 83 mld zł. Na koniec marca 2024 roku depozyty klientów wzrosły o 7% w stosunku do końca marca 2023 r. i wyniosły 210 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 6% r/r do poziomu 119 mld zł, biznesowe o 4% do 91 mld zł.

Linie biznesowe  Kolejna edycja kredytu gotówkowego z EKO promocją, subfundusz Santander Prestiż Spokojna Inwestycja w Santander Prestiż SFIO. Dynamiczny wzrost w kredytach hipotecznych; wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych, funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeń. Dla klientów msp: Kredyt Biznes Ekspres z ratą równą, Kredyt Biznes Ekspres z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości. Projekt „MOCni w Biznesie” - program szkoleniowo-grantowy dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,6 mln kont osobistych w złotych (+3,8% r/r);
 • 3,2 mln (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,7 mln klientów mobilnych (+13% r/r);
 • 81,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w IV kw., +27% I kw. 2023;
 • 2,5 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w  I kw., +8% I kw. 2023 – wzrost portfela brutto o 9,7% r/r (+2,4%  vs. IV kw.2023);
 • 4,4 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w  I kw., +461% I kw. 2023 – wzrost portfela (PLN) brutto o 10,2% r/r (+4,1%  vs. IV kw.2023).

 

MŚP:

 • 17,5 tys. otwartych kont firmowych w  I kw.;
 • 372 tys. (+6% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 209 tys. klientów mobilnych (+15% r/r);
 • 2,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I kw., +36% I kw. 2023;
 • Wzrost portfela brutto kredytów MŚP o 4,7% r/r do 17 mld zł (+0,9% vs. IV kwartał 2023);
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 9,3% r/r do 7,9 mld zł.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • Wzrost biznesu w efekcie wyższej aktywności klientów i dywersyfikacji modelu biznesowego;
 • Wsparcie transformacji energetycznej gospodarki;
 • Wzrost dochodów leasingowych o 12% r/r;
 • Wzrost dochodów z finansowania handlu 11% r/r;
 • Wzrost dochodów na platformie FX o 13% r/r;
 • Wzrost dochodów kredytowych o 7% r/r.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 112% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym (ECM);
 • 73% wzrost przychodów z usług doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć (M&A);
 • 37% wzrost przychodów z usług finansowania handlu;
 • 18% wzrost przychodów z transakcji na globalnych rynkach kredytowych (GDF).

 

Leasing :

 • sfinansowane aktywa netto o wartości 2mld , dynamika 12,1% r/r;  
 • wartość portfela leasingowego 14,3 mld zł – wzrost 10%r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • świetny początek roku pod względem finansowania środków transportu drogowego 1,4 mld zł, +28% r/r;
 • dynamika finasowania klientów z segmentu SME +20 r/r.

 

Faktoring:

 • obroty wyniosły 10,8 mld zł;
 • portfel kredytów 7,4 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • druga pozycja pod względem bilansu, udział w rynku 15%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 18% udziałem w rynku.

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Aktywa 23,4 mld zł;
 • Kredyty netto 17 mld zł;
 • Depozyty 13,7 mld zł;
 • Zysk netto 43 mln zł.