Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Dom Maklerski BZ WBK częścią Banku Zachodniego WBK

Sąd Gospodarczy zarejestrował dzisiaj włączenie Domu Maklerskiego w struktury Banku Zachodniego WBK, tym samym zakończyła się fuzja prawna podmiotów. 
 
W wyniku tej decyzji nastąpił prawny podział Domu Maklerskiego S.A., którego działalność maklerska została włączona w struktury Banku Zachodniego WBK.
 
- Integracja umożliwia nie tylko dotarcie do klientów z bogatszą propozycją, ale również zwiększy potencjał Banku Zachodniego WBK i pozwoli stworzyć wiodące na rynku struktury obsługujące klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Naszym nadrzędnym celem jest przeprowadzenie połączenia w sposób harmonijny i przyjazny dla klientów – podkreśla Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.
Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Domu Maklerskiego w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej. Podział Domu Maklerskiego w trybie art. 529 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zapewnia sukcesję uniwersalną – taką, jak w przypadku fuzji spółek. Oznacza to, że z mocy prawa Bank stanie się stroną wszelkich umów, które Dom Maklerski zawarł i wykonuje w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, bez konieczności dokonywania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych czynności przez klientów. Działalność ta będzie kontynuowana w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Banku – biura maklerskiego, działającego nadal pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK. Zasady dotychczasowej współpracy pozostaną bez zmian.
- Dzięki tej integracji dotychczasowa oferta Banku Zachodniego WBK zostanie rozszerzona o produkty i usługi maklerskie, znacząco zwiększy się też potencjał sprzedaży usług maklerskich wśród klientów detalicznych BZ WBK, w szczególności z segmentu VIP i pełnego wykorzystania cross-sellingu.
dodaje Marcin Groniewski, prezes zarządu DM BZWBK.
Celem zmiany w strukturze organizacyjnej Domu Maklerskiego jest pełna integracja wszystkich produktów Banku Zachodniego WBK tak, aby klienci mogli korzystać ze znacznie szerszego zakresu usług finansowych na najwyższym poziomie, świadczonych przez jeden podmiot. Połączenie pozwoli na skuteczne zarządzanie usługami maklerskimi w ramach grupy BZ WBK w celu pełnego wykorzystania mocnych stron dotychczas odrębnie zarządzanych instytucji oraz uproszczenie struktur związanych z obsługą klientów.
 
Działalność edukacyjna i reklamowa została przeniesiona do nowo powołanej spółki Giełdokracja. Giełdokracja będzie realizowała zadania związane z działalnością edukacyjną dotyczącą funkcjonowania rynku kapitałowego, prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu www.gieldokracja.pl oraz świadczeniem usług reklamowych.
 
Dom Maklerski BZWBK działa od 1992 roku, ma 36 Punktów Obsługi Klienta.
 
Więcej informacji udziela:
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
monika.nowakowska@bzwbk.pl