Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

7 uniwersytetów razem z Bankiem Zachodnim WBK wydało 36 tysięcy Elektronicznych Legitymacji z funkcją płatniczą

Legitymacje Smartcard integrują w jednym plastiku funkcje, z których akademicy dotychczas korzystali przy użyciu wielu kart np. legitymacji, karty bibliotecznej, biletu miejskiego, karty parkingowej, a - od tego roku - także funkcję karty płatniczej. Dodatkowo Bank Zachodni WBK pracuje nad ofertą atrakcyjnych zniżek, specjalnych promocji, a także programów partnerskich (np. elektroniczny dostęp do książek naukowych, atrakcyjna oferta kin studyjnych) przeznaczonych tylko dla posiadaczy Smartcard.

 

- Smartcard to innowacyjny produkt, który od wielu lat rozwijany jest na całym świecie w ramach Santander Universidades. Jesteśmy dumni, że w Polsce, gdzie mamy bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące legitymacji studenckich, udało nam się jako pierwszemu bankowi wypracować i wdrożyć to rozwiązanie. Jest to kolejny krok ku przełomowi w innowacyjności na polskich uczelniach. – mówi Michał Kuczmierowski, dyrektor polskiego Santander Universidades, zarządzanego przez Bank Zachodni WBK. - Nie jest to nasze ostatnie słowo we współpracy ze środowiskiem akademickim przy rozwijaniu funkcjonalności legitymacji studenckich. Wierzymy w duży potencjał przy rozwijaniu podpisu elektronicznego, co może dać bardzo wartościową synergię również dla Banku. Prowadzimy również bardzo zaawansowane prace nad wirtualną legitymacją studencką wierząc, że w przyszłości nie będzie potrzebny żaden plastik, a wszystkie funkcje obsłużymy np. smartfonem.

W październiku br. 36 tys. Smartcard trafiło do rąk studentów I roku 7 uczelni współpracujących z Bankiem w ramach Santander Universidades (trzy uczelnie z Poznania: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika, Akademia Muzyczna, trzy z Warszawy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz jedna z Rzeszowa: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania). Do końca grudnia br., Bank Zachodni WBK ma zakontraktowane wydanie na kolejnych polskich uczelniach jeszcze ponad 20 tys. Smartcard, co stanowi element długofalowej strategii Santander Universidades.

- Bardzo cieszymy się, że jako jedni z pierwszych w Polsce mogliśmy studentom naszej uczelni udostępnić Smartcard. Jestem pewien, że Elektroniczne Legitymacje z funkcją płatniczą od strony technicznej są perfekcyjnie dopracowane i wkrótce z powodzeniem rozprzestrzenią się w wielu ośrodkach akademickich w całej Polsce. – uważa rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Najważniejszą dla nas wartością jest zadowolenie studentów, którzy dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim WBK otrzymują innowacyjne i bardzo przydatne rozwiązanie.

Współpraca na rzecz rozwoju Smartcard

Przełomem dla rozwoju Smartcard było podpisanie umowy z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji ELS przy Politechnice Poznańskiej, które jest wiodącym centrum kompetencyjnym technologii kartowych i legitymacji studenckich w Polsce. Centrum współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy opracowywaniu standardów legitymacji studenckich.

- W naszej opinii Elektroniczne Legitymacje MasterCard Smartcard, które oferuje Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades, to rozwiązanie technologicznie przodujące na naszym rynku. – mówi Andrzej Tadych, kierownik Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej działającego w ramach Politechniki Poznańskiej. - Wybór Banku Zachodniego WBK jako partnera, to nie tylko wysoka jakość kart, ale również długofalowa perspektywa rozwoju dla całego środowiska akademickiego – dodaje.

Innowacyjność Smartcard

Połączenie legitymacji studenckich z kartą debetową możliwe było dzięki współpracy Banku Zachodniego WBK z firmą MasterCard. Ze względu na komfort użytkowników wszystkie legitymacje Smartcard wydawane są z nieaktywną funkcją płatniczą – użytkownicy sami mogą zdecydować, czy chcą ją aktywować i podłączyć legitymację do swojego rachunku. Uczelnie natomiast mogą autonomicznie decydować o dodawaniu nowych usług i funkcji dostępnych w ramach Smartcard.

Projekt legitymacji studenckich z funkcją płatniczą Smartcard jest częścią globalnego projektu realizowanego przez Grupę Santander, głównego inwestora Banku Zachodniego WBK, w ramach Santander Universidades. Obecnie wydanych zostało prawie 7 milionów legitymacji studenckich na 274 uczelniach z 12 krajów, w których działa Santander Universidades.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bajon
Bank Zachodni WBK, Santander Universidades
tel.: (+48) 22 534 16 75
magdalena.bajon@bzwbk.pl