Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

3 lata za nami! Santander Universidades w Polsce

Umowy o współpracy z 53 uczelniami w kraju, 73 konkretne projekty naukowe i badawcze, kilkudziesięciu młodych Polaków uczestniczących w Programach Globalnych i blisko 40 tys. wydanych Elektronicznych Legitymacji z funkcją płatniczą MasterCard Smartcard. W ciągu 3 lat swojej działalności, Santander Universidades stał się największym i najlepszym w Polsce przykładem współpracy między światem biznesu, a światem nauki. W Polsce, zarządza nim Bank Zachodni WBK.

 

Santander Universidades został uruchomiony w Polsce w grudniu 2011 roku i jest częścią globalnego przedsięwzięcia o tej samej nazwie, realizowanego od ponad 18 lat przez Banco Santander – czołową grupę finansową w Europie, będącą głównym inwestorem Banku Zachodniego WBK. Santander Universidades stał się wizytówką Grupy i uczynił ją najbardziej zaangażowaną w szkolnictwo wyższe instytucją finansową świata. Dziś to potężny program realizowany we współpracy z prawie 1200 uczelniami z całego świata, zarządzający ponad 4 tys. konkretnych projektów w 20 krajach.

Santander Universidades w Polsce

Do tej pory w ramach Santander Universidades realizowanego przez Bank Zachodni WBK, zawarte zostały 53 umowy ze szkołami wyższymi (w tym z ośmioma z pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni w Polsce). 25 z tych porozumień ma charakter szczegółowy – są wyposażone w finansowe i programowe ramy, dzięki którym realizowane są już 73 projekty naukowe, badawcze, wspierające przedsiębiorczość oraz mobilność pracowników, studentów i absolwentów polskich uczelni.
Tylko w 2014 roku do polskiego Santander Universidades przystąpiło 12 nowych szkół wyższych i zainaugurowane zostały 24 konkretne projekty badawcze realizowane przez studentów i pracowników naukowych uczelni. W ubiegłym roku został też wdrożony pionierski na polskim rynku projekt w postaci wielofunkcyjnej elektronicznej legitymacji studenckiej – Smartcard. Ta karta, oprócz legitymacji, jest dla studentów integratorem usług elektronicznych – posiada funkcje płatnicze, umożliwia dostęp do pomieszczeń uniwersyteckich, pełni rolę karty bibliotecznej, czy karty miejskiej. Dodatkowo oferuje zniżki studenckie w uruchomionym programie Rabaty Smartcard.
Nowym przedsięwzięciem realizowanym przez polskiego Santander Universidades jest program „Grand Tour – poznaj samego siebie”, którego pierwsza edycja odbyła się wiosną ubiegłego roku. To 6 dni podczas których 12 polskich studentów, wybranych w drodze eliminacji, spotyka się w różnych miastach, by poznać tam nietuzinkowych ludzi – od dużych przedsiębiorców po osoby zaangażowane w wolontariat, ale których łączy jedno: pasja w tym, co robią. W marcu br. odbędzie się druga edycja tego programu w Krakowie.

- To w ośrodkach akademickich kształtuje się przyszłość polskiej gospodarki. Od dzisiejszego poziomu edukacji naszych uczelni, kompetencji naukowych i zawodowych studentów oraz młodych doktorantów zależy jutrzejsza konkurencyjność i innowacyjność Polski. Chcemy być silnym i kompetentnym partnerem dla polskich uczelni – mówi Michał Kuczmierowski, dyrektor polskiego Santander Universidades. - Liczba podpisanych umów ze szkołami wyższymi oraz wielowymiarowość realizowanych projektów świadczą o tym, że współpraca między światem biznesu, a światem nauki może efektywnie przyczyniać się do rozwoju kraju – dodaje Michał Kuczmierowski.

Na początku roku akademickiego 2014/2015, piętnastu polskich studentów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce otrzymało finansowe Nagrody Santander Universidades. Polskie uczelnie aktywnie też korzystają z możliwości jakie daje im przynależność do Santander Universidades. Biorą udział w Programach Globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie takie jak: Harvard Law School, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Narodowy w Singapurze czy Uniwersytet w Kolonii. W ciągu trzech lat działalności Santander Universidades w Polsce z Programów Globalnych Santander Universidades skorzystało 59 studentów i młodych naukowców z naszego kraju.

SANTANDER UNIVERSIDADES W POLSCE
800 tysięcy młodych ludzi studiuje na uczelniach współpracujących z Santander Universidades
73 realizowanych konkretnych projektów indywidualnych
53 uczelni należących do Santander Universidades
40 tysięcy wydanych wielofunkcyjnych legitymacji studenckich Smartcard
59 młodych ludzi uczestniczyło w Programach Globalnych w USA, Niemczech i Singapurze
8 uczelni z listy najlepszych w Polsce
7 uczelni wprowadziło wielofunkcyjną legitymację studencką Smartcard
3 lata zajęło nam wypracowanie powyższych liczb

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bajon – Bank Zachodni WBK S.A., Santander Universidades
tel. (+48) 22 534 16 75, e-mail: magdalena.bajon@bzwbk.pl