Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Oświadczenie

Bank Zachodni WBK informuje, że Mateusz Morawiecki został wskazany przez panią Beatę Szydło, kandydatkę na Prezesa Rady Ministrów, do pełnienia funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju. Jednocześnie złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK.

- Polska to sprawa najważniejsza. Dlatego zdecydowałem się przyjąć godność sprawowania urzędu wicepremiera i ministra rozwoju, wierząc, że jest to potrzebne krajowi. Wiem, że moje doświadczenie wesprze realizację ambitnych celów, które pozwolą nam rozwinąć Polskę – mówi Mateusz Morawiecki. - Bank Zachodni WBK jest w doskonałej kondycji, przygotowany do generowania stabilnych dochodów, a pracownicy gotowi do stawiania czoła rynkowym wyzwaniom.

Mateusz Morawiecki funkcję Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK pełnił od 2007 roku. W tym czasie Bank Zachodni WBK znacząco zwiększył skalę swojego biznesu, osiągając pozycję trzeciego banku w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów, z sumą aktywów przekraczającą 135 mld zł na koniec III kw. 2015 r. Kapitały własne Grupy wzrosły z 4,6 mld zł na koniec 2007 roku do 18,1 mld zł na koniec 2014 roku.

Zarząd Banku, kierowany przez Mateusza Morawieckiego, zmienił model biznesowy, postawił na mocną dywersyfikację produktową i biznesową, dzieląc działalność biznesową na cztery filary: bankowość detaliczną, SME, korporacje i odrębną bankowość inwestycyjną.
Obecna pozycja Banku to dowód, że realizacja długofalowej strategii opartej na zrównoważonym rozwoju, w której każda decyzja biznesowa jest ze szczególną dbałością analizowana pod kątem jej efektywności, przynosi wymierne korzyści. Bank Zachodni WBK jest liderem efektywności mierzonej wskaźnikiem zwrotu na kapitale własnym oraz jednym z liderów w zakresie wskaźnika kosztów do dochodów oraz adekwatności kapitałowej.

Wszystkie te osiągniecia nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie całego zespołu pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Lata wspólnej pracy wykreowały bowiem w kierownictwie Banku prawdziwych liderów, którzy – rozumiejąc doskonale uwarunkowania gospodarcze – umieją wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Dzięki temu Bank Zachodni WBK będzie dalej przekraczać oczekiwania rynkowe i rozwijać swój biznes.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami wkrótce rozpocznie się proces wyboru nowego Prezesa Zarządu. Do tego czasu funkcję tę pełnić będzie Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.