Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK otwiera setny certyfikowany oddział w ramach rozszerzania Programu „Obsługa bez barier”

Bank Zachodni WBK konsekwentnie pracuje nad rozszerzeniem Programu „Obsługa bez barier”. Wraz z końcem 2011 roku udostępnionych zostało 100 oddziałów bez barier w pełni dostosowanych dla klientów z niepełnosprawnością.

Od ponad dwóch lat w Banku Zachodnim WBK realizowany jest Program „Obsługa bez barier”, którego celem jest usuwanie barier i tworzenie udogodnień, aby zapewnić komfort korzystania z usług finansowych klientom z niepełnosprawnością, niezależnie od miejsca obsługi – w placówce, przez telefon, Internet czy bankomat.

Oddziały bez barier

Bank dokłada wszelkich starań, aby jego oddziały były przyjazne i dostępne zarówno dla osób poruszających się na wózkach, o kulach czy też klientów z dysfunkcją wzroku. Po przeprowadzeniu specjalnych audytów architektonicznych już 100 oddziałów w ponad 50 miastach w Polsce otrzymało Certyfikaty Dostępności dla klienta z niepełnosprawnością. W kolejnych placówkach podejmowane są prace modernizacyjne związane z zapewnieniem bezproblemowego wejścia do oddziału, przygotowaniem podjazdów, montażem poręczy, czy zapewnieniem odpowiedniej szerokości przejść wraz z przestrzeniami manewrowymi dla wózków inwalidzkich. W wielu przypadkach przed oddziałem zapewnione jest miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. W certyfikowanych oddziałach, w trosce o komfort obsługi, na osoby z widoczną niepełnosprawnością, kobiety w ciąży oraz osoby w podeszłym wieku czeka specjalne stanowisko „Pierwszeństwo obsługi”. Uprawnia ono, zwłaszcza w sytuacji kolejki, do obsługi poza kolejnością. Informuje także pozostałych klientów o zasadach obsługi obowiązujących w oddziale.

Indywidualne podejście do obsługi klientów

Pracownicy bezpośredniej obsługi klienta w Banku Zachodnim WBK uczestniczą w specjalnym programie edukacyjnym, wypracowanym przez Bank we współpracy z konsultantami Programu oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu doradcy są przygotowani do obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności – w tym osób z dysfunkcją wzroku, słuchu, czy klientów, którzy nie mogą czytać lub pisać. W przypadku kiedy sytuacja klienta z niepełnosprawnością uniemożliwia wizytę w oddziale, klient ma możliwość zamówienia wizyty doradcy u siebie w domu. Wystarczy skontaktować się ze swoim doradcą i umówić na konkretny termin.

Bankowanie bez konieczności wychodzenia z domu

Osoby niewidome i niedowidzące korzystają z Internetu najczęściej za pośrednictwem specjalnego oprogramowania typu screenreader (tzw. czytnik zawartości ekranu). Dlatego system bankowości elektronicznej BZWBK24Internet został dostosowany do odczytu przez tego rodzaju oprogramowanie, co pozwala na dostęp osób z dysfunkcją wzroku do usług bankowych przez Internet. Odpowiednie dostosowanie systemu zostało potwierdzone uzyskanym certyfikatem dostępności przyznanym przez Polski Związek Niewidomych.

Bankomaty dla niewidomych

Do niedawna jeszcze samodzielne korzystanie z bankomatu przez osoby z dysfunkcją wzroku było prawie niemożliwe. Bank Zachodni WBK jako pierwszy na rynku zainstalował w bankomatach specjalne oprogramowanie oraz dodał w jego obudowie gniazdo słuchawkowe. Taki zabieg pozwolił na udostępnienie bankomatów dla osób z dysfunkcją wzroku. Wprowadzone modyfikacje zapewniają klientom dyskrecję i dają poczucie bezpieczeństwa. Klienci z dysfunkcją wzroku mogą korzystać już z ponad 100 dostępnych dla nich bankomatów na terenie całej Polski.

„Gdy zaczynaliśmy dwa lata temu byliśmy pierwszym bankiem w Polsce, który dostosował swoje bankomaty do obsługi przez osoby z dysfunkcją wzroku. W nasze ślady poszli inni, co bardzo nas cieszy. Dobrze jest inspirować do działania w tak ważnym temacie. Prace nad dostosowaniem jak największej liczby bankomatów i oddziałów Banku Zachodniego WBK wymagają nie tylko nakładów finansowych, ale przede wszystkim zaangażowania pracowników i zainspirowania ich ideą walki z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach i sukcesywnie zwiększamy liczbę certyfikowanych oddziałów oraz dostępnych bankomatów.” – mówi Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Obsługa bez barier to nie tylko doskonalenie obsługi klientów z niepełnosprawnością, lecz także codzienne zaangażowanie pracowników Banku Zachodniego WBK na rzecz społecznej integracji osób niepełnosprawnych. W 2011 roku Bank Zachodni WBK został sponsorem wielu ważnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnością (m.in. wystawy dla niewidomych realizowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu „5 zmysłów. Audiodeskrypcja”, X Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu, czy II Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC, podczas którego, również osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu mogły obejrzeć dostosowane do ich potrzeb filmy dokumentalne). Bank działa również na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością na polskich uniwersytetach oraz prowadzi warsztaty edukacyjne dla uczniów w szkołach i ośrodkach integracyjnych.

Więcej informacji na temat Programu „Obsługa bez barier”: www.przyjaznybank.bzwbk.pl