Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

„Komórki do zbiórki!” w oddziałach Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK włącza się do akcji zbierania starych telefonów komórkowych, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Od 21 marca do końca czerwca br. w każdym z oddziałów Banku Zachodniego WBK będzie można oddać swój stary telefon i wesprzeć szlachetny cel.

Na pierwszy dzień wiosny zaplanowano start akcji „Komórki do zbiórki!”. We wszystkich oddziałach Banku Zachodniego WBK (oznaczonych zarówno logo Bank Zachodni WBK jak i logo Kredyt Bank) stanęły specjalne pojemniki, do których klienci mogą wrzucać stare, niepotrzebne telefony komórkowe. Dochód z ich recyklingu i sprzedaży zostanie przeznaczony na wymianę sprzętu AGD w placówkach służących dzieciom: rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, świetlicach środowiskowych oraz szpitalach dziecięcych.

„Zaangażowanie pracowników i klientów Banki Zachodniego WBK w naszą akcję to ważna i wartościowa sprawa – da wymierny efekt w postaci modernizacji sprzętu, jak również oszczędności w zużyciu energii. To także dobra droga do zmiany świadomości i postaw wobec środowiska i innych ludzi”.- mówi Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu jest od lat wpisana w działalność Banku Zachodniego WBK. Jednym z filarów, na którym opieramy naszą politykę zaangażowania społecznego, jest ochrona środowiska naturalnego. Do tej pory większość działań z tego obszaru realizowaliśmy głównie wewnętrznie. „Komórki do zbiórki!” to pierwsza akcja, w której na tak dużą skalę angażujemy się w działania o charakterze ekologiczny. Cieszymy się, że możemy wykorzystać potencjał naszej połączonej sieci w szlachetnej sprawie.” – mówi Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK.

Zużyte telefony komórkowe wrzucone do pudełek w oddziałach banku trafią do ekspertów z firmy Greenfone, którzy zadbają o to, żeby zostały wykorzystane w sposób przyjazny dla środowiska.

Często zapominamy, że elektroodpady, takie jak telefony komórkowe, stanowią realne zagrożenie dla środowiska i powinny podlegać recyklingowi. W ich skład wchodzą m.in. polistyren, polichlorek winylu, polietylen, miedź, nikiel, kobalt, złoto, platyna oraz substancje niebezpieczne dla zdrowia, jak rtęć, ołów, kadm – każda z tych substancji musi powstać najpierw z surowców naturalnych, których na ziemi mamy ograniczoną liczbę, a procesy ich wydobycia i przetwarzania działają szkodliwie na zasoby środowiska naturalnego. Szacuje się, że obecnie na świecie używanych jest ok. 6 miliardów komórek (dane wg. badania Measuring the Information Society 2012). Średni czas życia komórki to 30 miesięcy – po tym czasie większość ludzi wymienia swoje telefony. Natomiast czas rozkładu telefonu komórkowego szacuje się na 300 lat.

Akcja „Komórki do zbiórki!” w oddziałach Banku potrwa do 30 czerwca 2013 r. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.