Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Raport Odpowiedzialnego Biznesu Banku Zachodniego WBK w nowej odsłonie

Bank Zachodni WBK udostępnił Raport Odpowiedzialnego Biznesu za rok 2016. To już czwarta edycja raportu banku, która jednak odróżnia się od poprzednich innowacyjną formą. Pełna wersja jest dostępna wyłącznie w wersji online, a do uważnej lektury zachęca mechanizm grywalizacji. Wyniki grywalizacji wszystkich czytelników raportu zadecydują o realizacji dodatkowego projektu społecznego banku.

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny jest istotną częścią strategii Banku Zachodniego WBK, realizowaną konsekwentnie, w ramach szerokiej i stale rosnącej listy działań. Odpowiedzialność biznesu według banku to dużo więcej niż spektakularne projekty, to także stały element codziennej działalności, oferty, procedur i podejścia do klienta.

– Dla każdej firmy, niezależnie od branży, najważniejsze powinno być budowanie wartości i wiarygodności nie tylko poprzez wyniki finansowe, ale także poprzez szeroko pojmowaną odpowiedzialność biznesu. Wszystkie decyzje podejmujemy uwzględniając ich wpływ i konsekwencje dla osób, które korzystają z naszych usług, pracowników i partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy. Myślimy też o środowisku naturalnym. Odpowiedzialność biznesu traktujemy jako integralną cześć naszej podstawowej działalności – podkreśla Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Bank należy do grona firm regularnie i konsekwentnie informujących o działaniach w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Raporty Banku Zachodniego WBK są przygotowywane zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative i podlegają weryfikacji niezależnego audytora. Wszystkie dotychczasowe edycje, za lata 2013, 2014 i 2015, zostały nagrodzone w Konkursie Raporty Społeczne. Raport za rok 2015 otrzymał aż dwie nagrody – internautów oraz dziennikarzy.

W dzisiejszym świecie o zaufaniu do marek i sukcesach firm decydują rzeczy, które niekoniecznie widać sprawozdaniach finansowych. Dlatego publikujemy raporty niefinansowe. To kopalnia wiedzy o tym, jak działa firma, pokazująca jaką jesteśmy instytucją, jaką misję realizujemy, jak postrzegamy swoją rolę w całym ekosystemie społeczno-gospodarczym. Otwarcie informujemy o tym, co oferujemy naszym klientom, pracownikom i jakie działania społeczne podejmujemy. Chętnie dzielimy się wiedzą o banku także dlatego, że jesteśmy z tych działań bardzo dumni – mówi Michał Gajewski.

Najnowsza edycja Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Banku Zachodniego WBK dotyczy roku 2016. Dokument obejmuje cztery najważniejsze dla banku obszary: pracowników, klientów i otoczenie rynkowe, społeczności lokalne oraz środowisko. Warto zauważyć rozmach i szeroki zasięg opisywanych działań. Przykładowo, dzięki prowadzonym w 2016 roku akcjom banku w zakresie zaangażowania społecznego, wsparcie otrzymało blisko 120 tysięcy beneficjentów.

Uwagę zwraca jednak nie tylko treść, ale także innowacyjna forma. Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016 Banku Zachodniego WBK jest dostępny wyłącznie w wersji online. Przede wszystkim jednak, jest to pierwszy polski raport CSR zawierający mechanizm grywalizacji. Grywalizacja w raporcie Banku Zachodniego WBK ma na celu nie tylko zachęcenie czytelników do uważnej i aktywnej lektury, ale także włączenie ich we wspólne działanie na rzecz potrzebujących. Wyniki określą bowiem czy i  w jakim zakresie bank zrealizuje dodatkowy projekt społeczny – remonty w wybranych ośrodkach należących do Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Nadzieja”. Stowarzyszenie prowadzi obecnie siedem Domów dla Dzieci, w których przebywa około 100 wychowanków.

Mechanizm grywalizacji jest prosty. Każdy czytelnik będzie mógł odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących działań banku opisywanych w raporcie. Każde prawidłowo rozwiązane zadanie to 10 punktów. Decydująca dla realizacji projektu społecznego będzie suma punktów zebranych przez wszystkich uczestników grywalizacji. Jeżeli przekroczy 30 tysięcy punktów, w pięciu ośrodkach Stowarzyszenia „Nadzieja” zostaną odmalowane ściany. Uzyskanie łącznie 60 tysięcy punktów pozwoli na wymianę podłóg w pokojach dla dzieci. Ostatnim stopniem jest suma 100 tysięcy punktów. Osiągnięcie tego poziomu oznacza sfinansowanie zakup wyposażenia do pokoi, w tym mebli. Remonty w placówkach „Nadziei” zostaną zrealizowane ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK a  w prace będą zaangażowani wolontariusze banku.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016 Banku Zachodniego WBK jest dostępny na www.bzwbk.pl/raport-csr