Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

BZ WBK: Bez inwestycji firm dobrze nie będzie

Od dłuższego czasu okoliczności bardzo sprzyjają inwestycjom firm. Jednak pomimo kilku pozytywnych zwiastunów, dane makro nie dały jeszcze wyraźnego sygnału, że przedsiębiorstwa wróciły na zakupy i że taki trend jest stabilny. – Tylko inwestycje mogą zapewnić wzrost przychodów i poprawę rentowności przedsiębiorstw. Inne rozwiązania, takie jak np. redukcja kosztów czy reorganizacja pracy, ze względu na obecne uwarunkowania zewnętrzne i sytuację w gospodarce są właściwie nie do wykorzystania – mówi Agnieszka Wolska, dyrektor obszaru bankowości korporacyjnej w Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK.

Na początku 2017 r. ekonomiści Banku Zachodniego WBK prognozowali, że ożywienie w inwestycjach przyjdzie w drugiej połowie roku, przy czym najpierw ruszą wydatki publiczne, a dopiero później inwestycje przedsiębiorstw. I rzeczywiście, w II kw. 2017 r. inwestycje samorządów wzrosły o 25 proc. r/r. Dobre dane prezentuje w ostatnich miesiącach także budownictwo mieszkaniowe. W minionym kwartale skromny wzrost inwestycji o 0,8% r/r był zasługą właśnie budowy mieszkań. – Cały czas czekamy na pozytywne informacje z firm wskazujące na mocny trend. Takie jednak, wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi, nie pojawiają się, a przynajmniej nie w takiej konfiguracji, którą można by uznać za mocne odbicie – mówi Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK. Rozbicie inwestycji przedstawione przez Eurostat dla II kw. br. pokazało, że nie wzrosły nakłady ani na budynki niemieszkalne, ani na technologie informacyjne i komunikacyjne, ani na maszyny i sprzęt nietransportowy.

Po stronie kosztów niewiele da się zrobić

Szybki Monitoring NBP za III kw. 2017 r. pokazuje, że firmy, które są niezadowolone ze swoich zysków i chcą je poprawić, w ogromnej części decydują się na ścieżkę redukcji kosztów (41% ankietowanych przedsiębiorstw) lub reorganizację pracy (30%). Inwestycje w nowoczesne rozwiązania, które realnie przyczyniają się do wzrostu efektywności działania planuje tylko 8% firm.1

Tymczasem eksperci Banku Zachodniego WBK zwracają uwagę, że po stronie kosztów i po stronie organizacyjnej jest coraz mniej przestrzeni na oszczędności i przedsiębiorstwa powoli dochodzą do ściany. W tym momencie kluczowym problemem firm są ograniczenia rynku pracy – po pierwsze brak pracowników, po drugie presja na wzrost płac. Przedsiębiorcy wskazują, że brak kadr to dla nich druga co do istotności bariera dla rozwoju. Co gorsza, jest to czynnik, którego negatywny wpływ w porównaniu z minionymi kwartałami rośnie i to szybko. Maleje natomiast znaczenie wszystkich innych czynników, w tym nawet znajdujących się na pierwszym miejscu regulacji prawnych czy też ogólnie pojmowanej niepewności, wahań kursów walut, wysokiej konkurencji i innych.

Oprócz nikłych szans na generowanie oszczędności po stronie kosztów pracy, a wręcz konieczności podnoszenia wynagrodzeń, firmom zaoszczędzić będzie także trudniej na surowcach i materiałach. Ich ceny mają się bowiem podnosić. – Jeśli firmy chcą rosnąć i mieć wyższe zyski, to muszą skupić się na zwiększaniu przychodów. Jest to możliwe tylko dzięki modernizacji przestarzałej infrastruktury, rozbudowie istniejącej oraz zmianie wykorzystywanych rozwiązań na bardziej wydajne i mniej pracochłonne – mówi Piotr Bielski.

Jedną z przyczyn, dla których firmy nie inwestują może być to, że… nie mają kiedy. – Nie we wszystkich branżach i firmach jest tak samo, ale spora część klientów mówi nam, że ma bardzo dużo zamówień i mnóstwo pracy. Bieżące projekty każą im się skupiać przede wszystkim na krótkim i średnim okresie, co utrudnia podejmowanie działań w dalekim horyzoncie czasowym – mówi Agnieszka Wolska.

Większe = odważniejsze

Najlepsze nastroje i skłonność do inwestycji wykazują większe firmy. – W Polsce liczbowo dominują MŚP, ale jeśli chodzi o napędzanie gospodarki, to największy wpływ mają firmy duże, które realizując inwestycję często rozpoczynają efekt kuli śniegowej, gdzie wokół ich biznesu tworzy i rozwija się inny: poddostawców. Większe firmy zwykle wykorzystują dużą część dostępnych metod finansowania. Dzięki temu optymalizują swoją działalność, mają lepszy zwrot na zainwestowanym kapitale a przede wszystkim maksymalizują wartość inwestycji – wskazuje Agnieszka Wolska. Jeżeli chodzi o branże, ekspertka zwraca uwagę, że obecnie szczególnie zainteresowanie finansowaniem zgłaszają branże przetwórstwa spożywczego, nadal aktywny jest sektor automotive, jak również dostawcy rozwiązań technologicznych i budownictwa mieszkaniowego. – Wielu naszych klientów chce stawiać na rozwój. Niestety od planu do realizacji prowadzi długa drogą i sądzę, że głównie dlatego inwestycji nie widać jeszcze w danych makro. Z drugiej strony wierzę, że to za chwilę się zmieni. Klienci mają świadomość, że to idealny moment na inwestycje, co widzimy też po zainteresowaniu zaciąganiem nowych kredytów – dodaje Agnieszka Wolska.

Ruchy w największych przedsiębiorstwach, w tym państwowych, prawdopodobnie będą symptomem ożywienia inwestycyjnego w całym sektorze firm. Jak wskazują analizy NBP, zachowania konkurentów są głównym czynnikiem skłaniającym do rozwoju i unowocześniania przedsiębiorstw aż dla 39% respondentów.2 Jeśli więc liderzy poszczególnych segmentów ruszą z inwestycjami, to zainteresowanie nimi powinno kaskadowo zejść na poziom firm średnich i MŚP.

Innowacje niezbędne

Eksperci Banku Zachodniego WBK zwracają również uwagę, że oprócz tradycyjnych maszyn, urządzeń i budynków czy innych środków trwałych, polskim firmom szczególnie potrzebny jest bardzo konkretny typ inwestycji - w innowacje. – Patrząc na rynek pracy trzeba sobie jasno powiedzieć, że kończy się era budowania pozycji konkurencyjnej na przewadze niskich kosztów pracy. Innowacje są postrzegane jako te, które przejmą rolę silnika dla polskiej gospodarki. Tylko dzięki nim staniemy się częścią przemysłu 4.0. Jednak bez wydatków tych innowacji nie będzie – mówi Agnieszka Wolska.

W tym kontekście szczególne znaczenie ma wykorzystanie funduszy unijnych, które w obecnej perspektywie są zorientowane właśnie na promowanie i rozwój innowacyjności. – Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych finansowanie inwestycji jest łatwiejsze, mniej kosztowne. To naprawdę wielka szansa, której firmy nie powinny zaprzepaścić. Dla nas jako dla Banku to jest oczywiste i również dlatego tak mocno zachęcamy przedsiębiorców do starania się o finansowanie unijne – mówi Agnieszka Wolska. Bank Zachodni WBK wspiera absorpcję środków unijnych poprzez szkolenia czy rozbudowę funkcjonalności bankowości internetowej, gdzie korporacjom udostępniono tzw. Dotacjometr dopasowujący do potrzeb firmy konkretne programy i zapewniający możliwość konsultacji z doradcami unijnymi.

Szklarniane warunki dla inwestycji

Oprócz finansowania unijnego, być może po raz ostatni dostępnego w takiej skali i na takich zasadach, inwestycjom przedsiębiorstw sprzyja wiele innych czynników. Wśród nich są: po pierwsze, wysoka dostępność kredytu oraz po drugie, jego stosunkowo atrakcyjne koszty, wynikające głównie z historycznie niskich stóp procentowych. – Polskie firmy już wiele razy wykazywały, że są w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Liczymy, że podobnie będzie także tym razem i  w końcu proces inwestycyjny ruszy na dobre. Bez tego trudno liczyć na utrzymanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach – mówi Piotr Bielski.