wróć do listy informacji prasowych

Nowości w aplikacji Santander mobile

Santander Bank Polska wprowadził nowe funkcje w aplikacji mobilnej. Jest to m.in. Asystent finansów, który pomaga zarządzać swoimi wpływami i wydatkami.

Nowością, która pojawiła się w aplikacji jest Asystent finansów. Dzięki tej funkcji można zarządzać swoim budżetem i kontrolować wydatki. Użytkownik może ustawić w asystencie produkty, które chce widzieć. Do wyboru są: rachunki, karty kredytowe, konta walutowe. Informacje o wpływach i wydatkach prezentowane są w ujęciu zbiorczym oraz w podziale na poszczególne kategorie np. samochód i transport, codzienne wydatki czy wypłata gotówki. Asystenta finansów można znaleźć m.in. w skrótach.

Zmiany dotyczą także usługi zakupu biletów komunikacji miejskiej w aplikacji. W sekcji Transport/Bilety/Usługi udostępniona została nowa funkcja przedłużania biletu ZTM Warszawa oraz nowy przycisk „Pokaż bilet”. Dzięki niemu w szybki sposób można okazać bilet do kontroli lub użyć go do otwarcia bramki w metrze. Dodana została też możliwość skanowania kodu QR w celu zakupu biletu na przejazd dla Metropolii GZM.

W nowej wersji odświeżona została zakładka z powiadomieniami, gdzie zmienione zostały filtry na „Transakcje” i „Informacje”. Dodana została ikonka dzwonka na ekranie logowania, która po zalogowaniu przekierowuje do powiadomień. Nowy wygląd mają także wiadomości pisane do banku w Poczcie. Klientom z Androidem udostępniony został podgląd limitów przelewów w aplikacji mobilnej. Dodane zostały także odnośniki do rozmowy z wideodoradcą, podczas której można modyfikować wysokość limitów.

 

 

 

***

Bilety komunikacji miejskiej w Santander mobile kupisz w wybranych miastach w Polsce. Funkcja Transport, Bilety, Usługi jest dostępna w wybranych miastach w Polsce. Usługa Autopay jest świadczona przez Autopay Mobility Sp z o.o., która za nią odpowiada. Autopay Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 3/18, 00-019 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000794787, o kapitale zakładowym 2 796 050 PLN, o numerze NIP: 5272898696.

Finanteq S.A. Partner Banku z którym Bank zawarł umowę na świadczenie usług w ramach aplikacji Santander mobile - dostawca modułu: Zakupy mobilne (zakładka bilety, parkingi, taxi). Finanteq S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 16, 20- 701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000521114, po numerze NIP 7133087558, o kapitale zakładowym w wysokości 230 000, - PLN opłaconym w całości.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Aplikacja Santander mobile to usługa bankowości elektronicznej.

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej 10 800 zł World Mastercard pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. 18,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 22,92% całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 10 800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 374,23 zł oprocentowanie zmienne 18,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 574,23 zł (w tym: odsetki 3 154,23 zł, opłaty miesięczne za kartę 420 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacja na dzień 5.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Z oferty produktów kredytowych mogą skorzystać osoby, które spełnią wymagane przez bank warunki oceny zdolności kredytowej. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.