wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska nagrodzony za równość wynagrodzeń i walkę z luką płacową

Santander Bank Polska otrzymał Certyfikat Równości Płac. Nagrodę przyznano za równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn oraz ich transparentność.      

Certyfikat Równości Płac został wprowadzony, żeby zachęcić firmy prowadzące działalność w Polsce do wdrożenia praktyk wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz promować przeciwdziałanie luce płacowej. Przyznanie Certyfikatu poprzedzone jest audytem, którego wyniki ocenia kapituła CRP.

Polska jest jednym z unijnych liderów, jeśli chodzi o równe płace, jednak nie oznacza to, że możemy ograniczyć nasze wysiłki zmierzające do wyrównania płac. W Santander Bank Polska konsekwentnie realizujemy działania pomagające zlikwidować różnice w wynagrodzeniach. W 2023 roku nasz wskaźnik Equal Pay Gap (EPG) wyniósł 1,2% i  w przeciągu ostatnich dwóch lat spadł o połowę. Jednym z naszych celów jest zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach do 2025 roku. Bardzo cieszymy się, że nasze wieloletnie starania zostały docenione i nagrodzone certyfikatem – powiedziała Dorota Strojkowska, członkini Zarządu Santander Bank Polska.

Badanie firm koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Równość wynagrodzeń – sprawdzane są zasady i praktyki zapewniające równość płac między pracownikami różnych płci oraz mechanizmy zapobiegające dyskryminacji płacowej.
  • Prawidłowość działania i procedur – oceniane są procedury zapewniające równościowe traktowanie i eliminację dyskryminacji oraz ich zgodność z przepisami prawa.
  • Planowanie i rozpowszechnianie działań równościowych – firmy prezentują plany działania w zakresie równości płci lub integrują równość płci w swoją politykę kadrową.

Wyróżnienie Certyfikat Równości Płac przyznawane jest wspólnie przez Dziennik Gazetę Prawną i autorki idei CRP w Polsce - Katarzynę Woszczynę i Monikę Błońską. Wręczenie certyfikatów trzem firmom wyróżnionym w tym roku odbyło się podczas Impact’24.