wróć do listy informacji prasowych

Fundacja Ołeny Zełenskiej i Grupa Banco Santander przekazały tablety dzieciom w 8 gminach regionu odeskiego

Fundacja Ołeny Zełenskiej nawiązała współpracę z Grupą Banco Santander. Dzięki zaangażowaniu banku, dzieci z ukraińskich szkół otrzymają tablety. Zapewni im to dostęp do nauki online.

Od wybuchu wojny w Ukrainie, Grupa Banco Santander, przy wsparciu pracowników wolontariuszy i innych organizacji, angażuje się w inicjatywy, które pomagają lokalnej ludności, w tym uchodźcom.

Fundacja Ołeny Załenskiej zwróciła się z prośbą o wsparcie ukraińskich dzieci, które ze względu na konflikt zbrojny nie uczęszczają na lekcje do szkół. Grupa Banco Santander odpowiedziała na tę prośbę przekazując 714 tabletów. Część z nich pokryje zapotrzebowanie na sprzęt do nauki dla dzieci w klasach 1-4 w 8 gminach w regionie Odessy. Pozostałe trafią do dzieci w wielodzietnych rodzinach zastępczych.

Realizacja akcji pomocowej była możliwa dzięki zaangażowaniu Ambasady Ukraińskiej w Hiszpanii.

"Tablety, dostarczone dzieciom dzięki darowiźnie przekazanej przez Grupę Banco Santander, pozwolą uczniom kontynuować naukę bez zakłóceń" – powiedziała Nina Horbaczowa, dyrektor Fundacji Ołeny Zełenskiej.

Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji Ołeny Zełeńskiej jest zapewnienie dostępu do edukacji. Dlatego też Fundacja nieustannie poszukuje partnerów, którzy pomogą w realizacji tego celu. W ciągu roku Fundacja dostarczyła blisko 50 tys. laptopów nauczycielom i ukraińskim uczniom.

Zaangażowanie Grupy Banco Santander w pomoc ludności ukraińskiej

To kolejne z działań pomocowych dla ludności ukraińskiej, podjęte przez Grupę Santander w minionych miesiącach. Oprócz wyposażenia dzieci w materiały szkolne, Grupa Banco Santander udostępniła również budynek El Solaruco w Boadilla del Monte w Madrycie, aby przyjąć około 200 uchodźców. W ośrodku znajdowało się przedszkole, a także odpowiednie pomieszczenia do nauki zdalnej. Zapewniono również leczenie dzieciom z chorobami onkologicznymi. Dzięki wsparciu Grupy Banco Santander mogły kontynuować leczenie w Madrycie. Bank, we współpracy z Fundacją CEOE był również zaangażowany w pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy dla uchodźców.

Fundacja Grupy Banco Santander przekazała 250 000 EUR jedenastu małym i średnim organizacjom pozarządowym na wsparcie inicjatyw skierowanych do dzieci, nastolatków i innych potrzebujących grup społecznych.

Grupa Banco Santander przekazała 1 mln EUR na rzecz Czerwonego Krzyża i UNHCR oraz wraz z pracownikami organizowała charytatywne zbiórki, w których podwajała wpłaty na rzecz organizacji pomagających uchodźcom z terenów Ukrainy.

Ponadto Santander wprowadził ułatwienia w bankowaniu dla osób z Ukrainy szukających schronienia w Polsce po wybuchu wojny np. zwolnienia z opłat za przelewy z krajów europejskich do Ukrainy.