wróć do listy informacji prasowych

Trwa nabór na Stypendium Santander dla Erasmusa

  • 4 uczelnie w Polsce biorą udział w programie stypendialnym Santander, który promuje zdobywanie doświadczeń za granicą i zwiększanie kompetencji zawodowych wśród studentów.
  • Studenci Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o 85 stypendiów ufundowanych przez Santander Bank Polska.
  • Od 2018 Grupa Santander przekazała na rzecz programu 10,5 mln euro, z których do końca przyszłego roku akademickiego skorzysta ponad 21 500 studentów.

 

To druga edycja „Stypendium Santander dla Erasmusa” w Polsce. Projekt jest skierowany do studentów planujących udział w programie Erasmus na 32 uczelniach partnerskich w całej Europie.

Program „Stypendium Santander dla Erasmusa” w ubiegłym roku został rozszerzony o nowe kraje, aby jeszcze lepiej promować wymianę międzynarodową wśród studentów, zdobywanie kompetencji przyszłości i zwiększanie szans młodych na rynku pracy. W Polsce, w ramach projektu, oferowanych jest 85 stypendiów w wysokości do 2500 zł na studia na europejskich uczelniach.

Możliwość udziału w programie jest formą dodatkowego wyróżnienia i uznania dla wyjątkowych osiągnięć akademickich stypendystów programu Erasmus. Jednocześnie bank chce zachęcić do studiowania za granicą i zdobywania umiejętności uniwersalnych i pożądanych na międzynarodowym rynku pracy. W roku akademickim 2024-2025 Grupa Santander udostępni łącznie 3 tysiące stypendiów dla studentów z Polski, Hiszpanii, Portugalii i Niemiec. Od 2018 Santander przekazał na rzecz programu 10,5 mln euro, z których do końca przyszłego roku akademickiego skorzysta ponad 21 500 studentów.

Wnioski do udziału w programie „Stypendium Santander dla Erasmusa” można składać do 19 kwietnia 2024 r. na stronie www.santanderopenacademy.com/pl.

Erasmus+ to program UE mający na celu wspieranie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie. Program na lata 2021–2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie udziału młodych ludzi w demokracji. Wspiera priorytety i działania określone w Europejskim Obszarze Edukacji, Planie Działań w zakresie Edukacji Cyfrowej oraz Europejskim programie na rzecz umiejętności.

Santander wspiera edukację i przedsiębiorczość oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

Grupa Santander nieustannie wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Od 27 lat bank wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych swoją działalnością na rzecz wspierania edukacji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. Od początku swojej działalności bank przeznaczył na ten cel ponad 2,2 mld euro, współpracując z prawie 1 300 uczelniami, udzielając wsparcia ponad milionowi osób i firm. Według tegorocznej edycji rankingu „Change the World” magazynu Fortune, Santander jest jedną z organizacji, które w największym stopniu przyczyniają do zmieniania świata na lepsze (www.santander.com/universidades).