wróć do listy informacji prasowych

Bezpieczny kredyt 2% dostępny w Santander Bank Polska

Od 29 listopada Santander Bank Polska zaczyna oferować kredyty mieszkaniowe w programie Pierwsze Mieszkanie. Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki, otrzymają dopłaty do rat kredytu przez 10 lat, mogą też skorzystać z gwarancji wkładu własnego.

Program Pierwsze Mieszkanie umożliwia zaciągnięcie mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%, którego raty są pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Obowiązują one dla pierwszych 120 rat kredytu mieszkaniowego, przez ten okres stopa oprocentowania kredytu jest stała, a jej poziom jest ustalany co 5 lat. Program daje możliwość udzielenia kredytu bez wkładu własnego, pod warunkiem objęcia go gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

 – W Santander Bank Polska stale dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb klientów. Dlatego chcemy zapewnić młodym ludziom łatwiejszy dostęp do zakupu nieruchomości. Bezpieczny kredyt 2% pomoże im zrealizować marzenia o zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu jednorodzinnego. Dzięki obniżonym przez 10 lat ratom zapewniamy dostęp do kredytu osobom, które do tej pory nie mogły sobie na to pozwolić. Ponadto stałe oprocentowanie kredytu (w dwóch 5-letnich okresach) zapewnia przewidywalność wydatków i pomaga naszym klientom w osiągnięciu stabilności finansowej – mówi Tomasz Borkowski z Santander Bank Polska.

Warunki bezpiecznego kredytu 2%

Wniosek o kredyt mogą złożyć osoby, które nie ukończyły 45 roku życia – w przypadku pary warunek musi spełniać przynajmniej jedna osoba składająca wniosek. Osoba, która ubiega się o bezpieczny kredyt 2%, nie może posiadać innej nieruchomości mieszkalnej ani umowy o kredyt mieszkaniowy, udzielonej w ciągu 36 m-cy przed złożeniem wniosku. O bezpieczny kredyt 2% mogą starać się również osoby ze zdolnością kredytową, które nie mają wystarczających oszczędności na wkład własny.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł – w przypadku samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego lub 600 tys. zł, gdy wniosek jest złożony wspólnie z małżonkiem lub w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko.

Możliwe jest też sfinansowanie dokończenia budowy domu, gdy do tej pory był on budowany za gotówkę. W takiej sytuacji maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, gdy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe lub 150 tys. zł, kiedy gospodarstwo domowe prowadzone jest wspólnie z małżonkiem lub jest w nim co najmniej jedno dziecko.

Oprocentowanie kredytu

Jeśli kredytobiorca chce otrzymywać dopłaty, przez pierwsze 10 lat trwania bezpiecznego kredytu 2% należy skorzystać z oprocentowania okresowo stałego ustalanego na każdy pięcioletni okres. Aby dopłaty objęły kolejne 60 rat kredytu, przed upływem pierwszego okresu stałego oprocentowania trzeba:

 • złożyć oświadczenie o niewystąpieniu przesłanek wygaśnięcia dopłat oraz
 • podpisać Aneks do Umowy, aby ustalić oprocentowanie stałe na drugi, pięcioletni okres obowiązywania stałego oprocentowania.

Oferta będzie dostępna zarówno w oddziałach banku, jak i  u pośredników kredytu hipotecznego, którzy współpracują z bankiem.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,57%, przy następujących założeniach:

 • okres kredytowania 322 miesiące (jednorazowa wypłata kredytu),
 • dopłaty do rat kredytu obowiązują przez pierwsze 120 miesięcy,
 • oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,00% w skali roku,
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 337 899,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty (z uwzględnieniem dopłat) 590 866,19 zł,
 • raty malejące (w okresie objętym dopłatami do rat), raty równe (po wygaśnięciu dopłat do rat)
 • wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (W) wykorzystany do obliczenia dopłat: 7,02% (według stanu na 10.11.2023r). Wskaźnik ten ustalany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i publikowany na stronie www.bgk.pl.
 • całkowity koszt kredytu (z uwzględnieniem dopłat) 252 977,19zł, w tym:
  · odsetki (z uwzględnieniem dopłat) 235 768,92 zł,
  · ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 9 428,94zł za cały okres kredytowania (koszt uwzględnia koszt ubezpieczenia wskazany w usługach dodatkowych) – suma ubezpieczenia nieruchomości 388 017,00zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania,
  · podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł,
  · opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200zł
  · opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480zł (dotyczy mieszkania),
  · opłata prowizyjna z tytułu udzielenia gwarancji BGK: 274,75zł.
  · usługi dodatkowe:

§ opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00zł (na przykładzie Konta Santander):
§ koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 6 445,58zł,
§ koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 1 746,10zł
· 322 miesięczne raty kredytowe (bez okresu karencji w spłacie):
§ w okresie 120 miesięcy raty malejące, wysokość pierwszej raty 1 509,92zł,
§ w okresie 121-321 miesięcy raty równe 1 894,84zł.
§ ostatnia rata 1 867,45zł.

 

W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

 

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób, które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Stan na 13.11.2023 r.