wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska z najlepszym raportem zrównoważonego rozwoju

Raport ESG 2022 Santander Bank Polska zwyciężył w kategorii “Raport zrównoważonego rozwoju”, w której rywalizowały 62 publikacje. Do tegorocznej, 17. edycji konkursu, napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 86 raportów, o 10 więcej niż w roku poprzednim. Co piąty z nich (22%) poddany został niezależnej weryfikacji, a 26 to były debiuty. Jury złożone z 34 ekspertów i ekspertek ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju dokonało wyboru na podstawie 360 recenzji.

Celem konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest promowanie raportowania ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządczych oraz wskazanie dobrych praktyk w każdym z obszarów. Ma to przyczynić się do transparentnego raportowania danych oraz najwyższych standardów komunikacji z interesariuszami. Konkurs jest organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Jak oceniają organizatorzy konkursu, z roku na rok rośnie zarówno liczba zgłoszeń jak i ich jakość. Coraz większe zaawansowanie organizacji w obszarze ESG wynika nie tylko z przepisów regulacyjnych. Umiejętne komunikowanie istotnych informacji z obszaru zrównoważonego rozwoju to aspekt, na który coraz większy nacisk kładą inwestorzy i kontrahenci. Wzrasta potrzeba prezentowania rzetelnych danych, a raportowanie ESG postrzegane jest jako proces wspierający zarządzanie organizacją. To istotne, tym bardziej, że wkrótce stanie się ono obowiązkiem dla jeszcze większej liczby firm w Unii Europejskiej. Wszystkie zgłoszone publikacje znajdują się w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

– W Santander Bank Polska strategia ESG jest integralnym elementem naszej strategii biznesowej, a działania w tym obszarze podsumowujemy już od 10 lat. Aktualny raport zawiera szczegółową matrycę istotności aspektów ESG, które są dla nas drogowskazem w codziennej pracy. Zmiany klimatu wpłyną na działalność każdego biznesu na świecie, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się na ich skutki oraz precyzyjne raportowanie danych ESG. Cieszę się, że kolejny raz nasz raport został doceniony. Jest on efektem pracy wielu osób z różnych jednostek w banku, spółek Grupy Santander Bank Polska oraz naszej Fundacji – mówi Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

W tym roku bank po raz pierwszy poddał niezależnej atestacji swój ślad węglowy z zakresu 1 i 2 według standardu Greenhouse Gas Protocol. Oznacza to, że atestowany był bezpośredni ślad węglowy banku, a także emisje pośrednie związane ze zużyciem zakupionej energii elektrycznej, cieplnej i pary wodnej. Raport już po raz drugi zawiera analizę klimatyczną opracowaną z wykorzystaniem rekomendacji TCFD. Przedstawia ona szanse i ryzyka, które wynikają ze zmian klimatu w dwóch scenariuszach i trzech wymiarach czasowych. Takie podejście pozwala zrozumieć, jak różny może być wpływ tych zmian na działalność banku i jego klientów.

Publikacja wpisuje się w kryteria Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking i wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju zidentyfikowane jako strategiczne dla banku. Ponadto raportowanie zostało przygotowane wg. najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI).

Raport ESG 2022 Santander Bank Polska dostępny jest na stronie: https://esg.santander.pl/2022/