wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska III kwartały 2023

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za trzy kwartały wyniósł 3,8 mld zł. Dochody ogółem wzrosły o 33%. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

– III kwartał był dla naszej działalności lepszy niż poprzednie kwartały. Przyniósł solidny wzrost wyniku odsetkowego, prowizyjnego oraz pozostałych dochodów, rosną wolumeny sprzedaży. W efekcie zysk netto Grupy za dziewięć miesięcy wyniósł 3,8 miliarda zł.

– Realizując swój cel transformacji cyfrowej, udostępniliśmy naszym klientom indywidualnym i MŚP nową aplikację mobilną. Zaproponowaliśmy kilka nowości, np. tryb dyskretny oraz BLIK dla firm.

 Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

 

Wyniki za trzy kw. 2023 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 11,8 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 9,7 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2 mld zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,5 mld zł i spadły o 5,7% r/r. Po wyłączeniu opłat kosztów regulacyjnych, koszty ogółem wzrosły 17 % r/r głównie pod wpływem inflacji, podwyżek wynagrodzeń i kosztów IT;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w III kw. roku wyniosły łącznie prawie 2 mld zł, w tym 1,4 mld podatku CIT i 587 mln zł podatku bankowego;
 • W ciągu 9 miesięcy 2023 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 894 mln zł i był o 56,6% wyższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 20,61% oraz Tier1 na poziomie 19,14% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na koniec września 2023 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 164 mln zł i zwiększyły się o 3% r/r. Należności od klientów indywidualnych wyniosły 82 mld zł, a należności od podmiotów gospodarczych 82 mld zł. Na koniec września 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 11% w stosunku do końca września 2022 r. i wyniosły 210 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 9% do poziomu 114 mld zł, biznesowe o 13% do 96 mld zł.

Linie biznesowe Nowa aplikacja mobilna dla klientów detalicznych i MŚP. Odświeżona oferta kont i kart debetowych; nowa oferta dla najmłodszych klientów do 13 roku życia - karta debetowa oraz usługa systematycznego oszczędzania Moje Cele. Dynamiczny wzrost w kredytach hipotecznych; odbudowa pozycji w funduszach inwestycyjnych. Dla klientów MŚP oferta kredytów płynnościowych.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,6 mln kont osobistych w złotych (+4% r/r);
 • 3,1 mln (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,5 mln klientów mobilnych (+13% r/r);
 • 71,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kw., +26% III kw. 2022;
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w III kw., +3% III kw. 2022 – wzrost portfela brutto o 10% r/r (+2% vs. koniec II kw.2023);
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w III kw., +98% III kw. 2022 – wzrost portfela (PLN) brutto o 4,5% r/r (+2% vs. II kw.2023);

 

MŚP:

 • 15,5 tys. otwartych kont firmowych w III kw.;
 • 359 tys. (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 200 tys. klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 2,3 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kw., +47% III kw. 2022;
 • Wzrost portfela brutto kredytów MŚP o 2,5% r/r do 16,8 mld zł (+2% vs. II kwartał 2023);
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 8% r/r do 7,6 mld zł.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • 5% r/r wzrost limitów kredytowych;
 • 11% r/r wzrost wolumenów depozytowych;
 • 69% r/r wzrost dochodów z bankowości transakcyjnej;
 • 17% r/r wzrost dochodów z leasingu;
 • 14% r/r wzrost dochodów z kredytów;
 • 5,1 tys. aktywnych klientów mobilnych, wzrost o 11% r/r;
 • 14 mld zł nowych limitów kredytowych dla naszych klientów, w tym sfinansowanie jednego z największych projektów magazynowych w Polsce.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 107% wzrost przychodów z transakcji na rynkach kredytowych;
 • 90% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • 88% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 64% wzrost przychodów z korporacyjnych kredytów bilateralnych;
 • Nowa funkcjonalność w usłudze GTS (One Trade Portal): International Instant Payment umożliwiająca natychmiastowe płatności w euro do Banco Santander;
 • Pierwsze ETC notowane na GPW (złoto).

 

Leasing:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 5,79 mldzł, dynamika 18% r/r;  
 • Wartość portfela leasingowego 13,96 mldzł – wzrost 11% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości.

 

Faktoring:

 • Obroty wyniosły 33,7 mld zł, wzrost o 13% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 11% r/r do 7,8 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • Pierwsza pozycja pod względem bilansu, udział w rynku 17%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 21% udziałem w rynku, wzrost +16% r/r;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych – program gwarancji płynnościowych.

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 17,2 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 12,9 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 22,7 mld zł;
 • Zysk netto 134 mln zł.