wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska I półrocze 2023

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I półrocze wyniósł 2,3 mld zł. Dochody ogółem wzrosły o 17%. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

 

 • Zysk I półrocza jest solidny. W drugim kwartale kontynuowaliśmy poprawę wyników z naszego podstawowego biznesu. Sukcesywnie realizujemy nasze cele, ale wciąż musimy brać pod uwagę wiele ryzyk gospodarczych, geopolitycznych i systemowych. Radzimy sobie z nimi bardzo dobrze, co pokazują wypracowane wyniki oraz dobra sytuacja płynnościowa i kapitałowa.
 • Koncentrujemy się na rozwoju i pomagamy naszym klientom. Nasze starania są dostrzegane - zostaliśmy laureatem nagrody Best Bank in Poland od Euromoney.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

 

Wyniki I H 2023 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 7,6 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6,3 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,3 mld zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,3 mld zł i spadły o 8,6% r/r. W I półroczu 2022 roku zaksięgowano wyższe składki na rzecz BFG a także opłatę na instytucjonalny systemu ochrony banków komercyjnych (SOBK). Po wyłączeniu tych elementów w obydwu latach, porównywalne koszty ogółem wzrosły o 16% r/r głównie pod wpływem inflacji.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w I półroczu 2023 roku wyniosły łącznie 1,24 mld zł, w tym 849 mln zł podatku CIT i 387,5 mln zł podatku bankowego;
 • W I półroczu 2023 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 590 mln zł i był o 157% wyższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 20,77% oraz Tier1 na poziomie 19,21% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 30 czerwca 2023 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 163 mld zł i zwiększyły się o 3% r/r. Należności od klientów indywidualnych wyniosły 81 mld zł, a należności od podmiotów gospodarczych 82 mld zł. Na koniec czerwca 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 9% w stosunku do końca czerwca 2022 r. i wyniosły 201 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 6% do poziomu 111,5 mld zł, biznesowe o 14% do 89 mld zł.

Linie biznesowe W detalu o 7% r/r zwiększyła się liczba klientów cyfrowych, a liczba transakcji mobilnych wzrosła o 29% r/r. Odbicie w kredytach hipotecznych; odbudowa pozycji w funduszach inwestycyjnych. Nowe funkcjonalności w kredytach gotówkowych – możliwość samodzielnej (online) weryfikacji dochodu przez klienta oraz elastycznego dostosowania harmonogramu spłaty. Dla klientów MŚP usprawniony proces finansowania i krótszy czas decyzji kredytowej. Projekt #aFIRMAcje – cykl szkoleniowy dla przedsiębiorców z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Uproszczenie umowy ramowej dla klientów korporacyjnych.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,5 mln kont osobistych w złotych (+4% r/r);
 • 3,04 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+11% r/r);
 • 3,01 mln (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,4 mln klientów mobilnych (+13% r/r);
 • 69,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w II kw., +29% II kw. 2022;
 • 2,5 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w II kw., +3% II kw. 2022 – wzrost portfela brutto o 8% r/r (+3% vs. I kw.2023);
 • 1,6 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w II kw.

 

MŚP:

 • 16,5 tys. sprzedaży kont firmowych w II kw.;
 • 356 tys. (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 191 tys. klientów mobilnych (+24% r/r);
 • 2,2 mln transakcji w bankowości mobilnej w II kw., +34% II kw. 2022;
 • Wzrost portfela brutto kredytów MŚP o 1,5% r/r do 16,5 mld zł (+1,4% vs. I kwartał 2023);
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 8% r/r do 7,4 mld zł.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • +5% r/r wzrost wolumenów kredytowych;
 • +10% r/r wzrost wolumenów depozytowych;
 • +22% r/r wzrost dochodów z leasingu;
 • +17% r/r wzrost dochodów z kredytów;
 • 5,2 tys. aktywnych klientów mobilnych, wzrost o 13% r/r;
 • Rosnąca sprzedaż w kanałach cyfrowych, zwłaszcza w obszarze wymiany walutowej +12% r/r oraz e-gwarancji +34% r/r;
 • Nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24 i aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile;
 • Wyróżnienie TechnoBiznes 2023 „Gazety Bankowej” w kategorii Bankowość za wykorzystanie korporacyjnych czeków BLIK – jako narzędzia dystrybucji wsparcia humanitarnego po wybuchu wojny w Ukrainie.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 156% wzrost przychodów z transakcji na rynkach kredytowych;
 • 115% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • 94% wzrost przychodów z korporacyjnych kredytów bilateralnych;
 • 79% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • Wsparcie transformacji polskiego sektora energetycznego poprzez udział w finansowaniu projektów budowy odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo w „zielonych” transakcjach na rynku kapitałowym.

 

Leasing:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 3,78 mld zł przy dynamice +16%r/r;     
 • Wartość portfela leasingowego 13,4 mldzł – wzrost +10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości.

 

Faktoring:

 • Obroty wyniosły 22,6 mld zł, wzrost o 14,5% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 7% r/r do 8,6 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • Pierwsza pozycja pod względem bilansu, udział w rynku 19%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 21% udziałem w rynku, wzrost o 15% r/r;
 • Lider w finansowaniu importu z 63% udziałem w rynku, wzrost o 22% r/r;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych – program gwarancji kryzysowych.

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 17 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 12 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 22 mld zł;
 • Zysk netto 43 mln zł.