wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska ponownie na liście Diversity IN Check

Santander Bank Polska już po raz trzeci znalazł się na liście Diversity IN Check. Jest to zestawienie polskich pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością.

Diversity IN Check to narzędzie przeznaczone do badania dojrzałości organizacji, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się do zestawienia jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kwestionariusz zawiera pytania z takich obszarów jak: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania i wskaźniki rezultatów. W tym roku na listę Diversity IN Check zakwalifikowało się 36 firm. Santander Bank Polska znalazł się wśród 11 organizacji, które uzyskały wynik powyżej 80% punktów.

W naszym banku kładziemy duży nacisk na tworzenie inkluzywnej i przyjaznej przestrzeni, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty i podnosić kompetencje. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji są integralną częścią strategii całej Grupy Santander. Nasze działania nie ograniczają się do projektów wewnętrznych. Czujemy społeczną odpowiedzialność, aby poprzez realizowane programy i inicjatywy wspierać różnorodne grupy społeczne oraz zachęcać innych do podobnych inicjatyw – mówi Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Kultura różnorodności i inkluzywności wspierana jest w banku przez wiele inicjatyw, m. in. Ambasadorzy Różnorodności dla kadry najwyższego szczebla, Sieci Pracownicze, akcje edukacyjne, szkolenia, webinaria (np. Miesiąc Różnorodności) i podcast Santander Women.

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską. Bank realizuje cele związane z różnorodnością i inkluzywnością m.in. redukuje różnicę w poziomie wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami oraz zwiększa udział kobiet w kadrze zarządzającej. Prowadzi także program „Różnosprawni” i realizuje działania edukacyjne. Ich cel to przygotowanie organizacji do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zwiększanie świadomości w zakresie potrzeb tej grupy pracowników. Santander Bank Polska wdraża kolejne udogodnienia w oddziałach dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Obsługa bez barier”. Dostosowuje też do ich potrzeb swoją komunikację reklamową. Działalność banku wzmacniana jest przez strategiczne partnerstwa z organizacjami eksperckimi takimi jak Share the Care, UN Global Compact, Vital Voices, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji na temat badania Diversity IN Check można znaleźć na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check.