wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska I kw. 2023

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2023 wyniósł 1 192 mln zł. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

 

Prowadzimy nasz biznes opierając się na zdrowych fundamentach, co widać w wynikach za I kw. Zysk jest satysfakcjonujący, choć oczywiście wciąż pozostaje pod wpływem kosztów regulacyjnych i związanych z ryzykiem prawnym portfela hipotek. Mamy bardzo dobrą sytuację kapitałową i przestrzeń na dalszy wzrost.

Zwiększamy liczbę obsługiwanych klientów, w tym tych cyfrowych. Rośnie także ich aktywność w kanałach zdalnych, które systematycznie poszerzamy o dodatkowe funkcje i procesy. Skutecznie realizujemy naszą strategię pomagania klientom w sukcesach.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki I kw. 2023 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 3,7 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,1 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 662 mln zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,3 mld zł i zwiększyły się o 6% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych oraz inflacji, wyższych kosztów IT. Koszty administracyjne ogółem zmniejszyły się o 5% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 24% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń w otoczeniu silnej rynkowej presji na płace i inflacji;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w  I kwartale 2023 roku wyniosły łącznie 634 mln zł, w tym 439 mln podatku CIT i 195 mln zł podatku bankowego;
 • W I kw. 2023 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 234 mln zł i był o 95% wyższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 21,04% oraz Tier1 na poziomie 19,39% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 marca 2023 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 161 mld zł i zwiększyły się o 3% w porównaniu z końcem marca 2022 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 81 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 80 mld zł. Na koniec marca 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 5% w stosunku do końca marca 2022 r. i wyniosły 197 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 1% do poziomu 108 mld zł, biznesowe o 11% do 89 mld zł.

Linie biznesowe O 7% r/r zwiększyła się liczba klientów cyfrowych, a liczba transakcji mobilnych wzrosła o 31% r/r. Dla klientów msp możliwość sprawdzenia kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Digitalizacja i rozwój oferty dla klientów firmowych.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,47 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 2,97 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+12% r/r);
 • 2,99 mln (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,35 mln klientów mobilnych (+9% r/r);
 • 64,1 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I kw., +31% I kw. 2022;
 • 2,3 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w  I kw., +8% I kw. 2022 – wzrost portfela brutto o 5% r/r (+3% vs. IV kw.2022);
 • 780 mln zł sprzedaży kredytów hipotecznych w  I kw.

 

Wartość aktywów zarządzanych przez Santander TFI (fundusze+portfele AM) wyniosła 13,9 mld zł - wzrost o 1,4 mld zł od początku 2023. Wzrost aktywów jest efektem napływów do funduszy, tj. sprzedaży netto w  I kw. w wysokości 789 mln zł oraz bardzo dobrych wyników inwestycyjnych i wzrostu rynku.

 

MŚP:

 • 19,2 tys. sprzedaży kont firmowych w  I kw., +2% vs. I kw. 2022;
 • 352 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 182 tys. klientów mobilnych (+14% r/r);
 • 1,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I kw., +34% I kw. 2022;
 • Wzrost portfela brutto kredytów MŚP o 1% r/r do 16,3 mld zł (-0,1% vs. IV kwartał 2022);
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 9% r/r do 7,3 mld zł.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • +9% r/r wzrost wolumenów kredytowych;
 • +5% r/r wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • 5,0 tys. klientów mobilnych, wzrost o 10% r/r;
 • wzrost wykorzystania limitów trade finance +6% r/r;
 • wzrost dochodów z wymiany walut na platformie eFX +11% r/r;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24;
 • Nagroda Celent Model Bank Awards 2023 za zaangażowanie społeczne i korporacyjne czeki BLIK, które pomogły w trakcie kryzysu uchodźczego;
 • „Lider jakości współpracy” od Banku Gospodarstwa Krajowego. Wyróżnienie potwierdza bardzo dobrą współpracę z BGK, wysoką ocenę jakości portfela gwarancji oraz przekazywanych dokumentów.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 134% wzrost przychodów z transakcji na rynkach kredytowych;
 • 91% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • 69% wzrostu przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 39% wzrost przychodów z transakcji na rynkach kapitałowych;
 • Wsparcie transformacji polskiego sektora energetycznego poprzez udział w finansowaniu projektów budowy odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo w „zielonych” transakcjach na rynku kapitałowym.

 

Leasing:

 • sfinansowane aktywa netto o wartości 1,84 mld zł przy dynamice +14,6%r/r;
 • Wartość portfela leasingowego 13,1 mld zł – wzrost +10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości.

 

Faktoring:

 • obroty wyniosły 11,4 mld zł, wzrost o 21% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 1% r/r do 7,5 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • druga pozycja pod względem bilansu, udział w rynku 16%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 21% udziałem w rynku, wzrost +24% r/r;
 • lider w finansowaniu importu z 67% udziałem w rynku, wzrost +33% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych – nowy program gwarancji kryzysowych;
 • wsparcie przedsiębiorców – II edycja programu szkoleniowego Biznes nowej ery we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 16 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 11,2 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 21 mld zł;
 • Zysk netto 41 mln zł.