Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Różne oblicza zaangażowania społecznego w nowej kampanii Santander Bank Polska

Najnowsza kampania reklamowa Santander Bank Polska prezentuje pozafinansowe i społeczne działania banku, które wspierają ludzi w realizacji pasji, marzeń oraz w pokonywaniu barier. Po raz pierwszy pojawia się w niej nowy ambasador banku – Piotr Adamczyk.

Nowy spot prezentuje zaangażowanie społeczne Santander Bank Polska oraz Fundacji. W filmie przedstawione są wyjątkowe programy – Santander Universidades, Finansiaki czy Obsługa bez barier. Ich odbiorcami są klienci, studenci, dzieci na oddziałach szpitalnych, osoby z niepełnosprawnościami, a także społeczności lokalne.

Jesteśmy bankiem, który pomaga w codziennych sukcesach. Taka jest nasza misja i każdego dnia realizujemy ją w obszarze bankowania, ale to nie wszystko. Dzielimy się również swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem, aby wspierać naszych klientów i lokalne społeczności w realizacji ich planów, marzeń oraz pasji. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przynoszą realną korzyść. Teraz pokazujemy je w najnowszej kampanii – mówi Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska od lat jest zaangażowany społecznie. Walka z nierównościami i wykluczeniem finansowym, a także pomoc potrzebującym to elementy jego strategii odpowiedzialnej bankowości. Bank ułatwia swoim klientom dostęp do finansowania, projektuje oddziały przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, dba o edukację finansową najmłodszych, a także oferuje kursy i szkolenia dla studentów oraz osób wchodzących na rynek pracy. Własne programy realizuje też Fundacja.  

Pomoc od Santander Bank Polska ma wiele twarzy – w najnowszej reklamie dodatkowo twarz popularnego i lubianego aktora,
Piotra Adamczyka. Najnowsza kampania prezentuje wyjątkowe obszary zaangażowania społecznego:

Fundacja Santander pomaga potrzebującym od 25 lat. W programie „Klub Płomyka” remontuje i wyposaża pokoje w szpitalach i domach dziecka tak, by zyskały komfortową przestrzeń do nauki, wypoczynku, rehabilitacji i oczywiście zabawy. Wspiera również młodych sportowców i utalentowaną młodzież przez programy stypendialne. W wolontariat pracowniczy Fundacji zaangażowanych jest ponad 1,5 tys. pracowników, którzy realizują akcje na rzecz lokalnych społeczności.

Santander Universidades wspiera rozwój studentów i osób poszukujących ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Program obejmuje stypendia, bezpłatne kursy i intensywne programy edukacyjne z zakresu umiejętności cyfrowych, rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji przywódczych wśród kobiet oraz języków obcych (w tym języka angielskiego w British Council).

Program edukacji ekonomicznej Finansiaki ułatwia rodzicom i nauczycielom wprowadzanie dzieci w świat finansów i przedsiębiorczości. Pomaga zdobyć umiejętności zarządzania finansami osobistymi oraz budowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu. Tylko w minionym roku przekazy edukacyjne dotarły do ponad 460 tys. rodziców i nauczycieli.

Program Obsługa bez barier umożliwia korzystanie z bankowości osobom ze szczególnymi potrzebami. Obejmuje m.in. rozwiązania dla niesłyszących, dzięki którym mogą zdalnie rozmawiać z doradcami w polskim języku migowym. Santander Bank Polska aranżuje swoje placówki w taki sposób, aby zwiększać dostępność, tworząc tym samym „oddziały bez barier”. W minionym roku powstała m.in. placówka wyposażona w ścieżki dotykowe, mapę tyflograficzną (plan oddziału z wypukłościami odzwierciedlającymi obiekty z otoczenia i opisami w alfabecie Braille’a) czy system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Akcje „Podwójna Moc Pomagania”, z których środki zebrane wspólnie z klientami i pracownikami trafiają do dziecięcych oddziałów psychiatrii, dla Uchodźców z Ukrainy, a także na rzecz walki z pandemią.

Bank jest ważną częścią lokalnych społeczności. Oddziały w formacie Work/Cafe oferują, poza obsługą bankową, także co-workingową przestrzeń do pracy, organizacji spotkań biznesowych czy wydarzeń kulturalnych. Klienci Santander Bank Polska mogą rezerwować salki na swoje spotkania bez żadnych opłat.


Więcej o zaangażowaniu społecznym Santander Bank Polska na: www.santander.pl/pomagamy.

Nowy spot dostępny jest: https://youtu.be/LcYjjuC6AGc.