Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Walencja stolicą szkolnictwa wyższego podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia

  • Spotkanie prawie 700 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z całego świata, odbędzie się w Walencji w dniach 8-10 maja. Dołączą do niego także osobistości ze świata polityki i biznesu.
  • Na liście gości są między innymi Ignacio Cirac – hiszpański fizyk i laureat nagrody Księcia Asturii oraz Larry Summers – ekonomista, rektor i były sekretarz skarbu USA.

 

Prawie 700 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z 14 krajów oraz wybitne osobistości polityki i biznesu z całego świata spotkają się w Walencji w dniach 8-10 maja. V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia będzie przebiegać pod hasłem „Uniwersytet a społeczeństwo” i zapewni Walencji trwałe miejsce na mapie szkolnictwa wyższego.

Jednym ze strategicznych celów Santander Bank Polska jest wspieranie społeczeństwa m.in poprzez współpracę ze światem akademickim. Z Polski w wydarzeniu weźmie udział 30 Rektorów i Prorektorów reprezentujących 30 uczelni. Jest to unikatowa możliwość nawiązania relacji i networkingu pomiędzy przedstawicielami nauki z całego świata – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Spotkanie, którego gospodarzem jest Grupa Santander oraz Ana Botín jako przewodnicząca Universii, zostało ogłoszone w czwartek 23 marca. Podczas konferencji prasowej zrobili to Matías Rodríguez Inciarte, przewodniczący Santander Universidades i jednocześnie organizator spotkania, oraz Mavi Mestre, rektor Uniwersytetu w Walencji i przewodnicząca komitetu akademickiego spotkania. W konferencji wzięli udział również Joan Ribó, burmistrz Walencji oraz Josefina Bueno, minister ds. innowacji, wyższych uczelni i społeczeństwa cyfrowego w regionalnym rządzie Walencji, która reprezentuje także centrum Ciudad de las Artes y las Ciencias, gdzie odbędzie się spotkanie.

Jak powiedział Matías Rodríguez Inciarte: „Aby pokonać globalne wyzwania, społeczeństwo musi opierać się na instytucjach akademickich, rządach i przedsiębiorstwach. Walencja oferuje przestrzeń do debaty i refleksji nad tym, w jaki sposób uczelnie wyższe mogą pomagać społeczeństwu w rozwoju poprzez nauczanie i badania.

W ciągu trzech dni setki przedstawicieli środowiska akademickiego reprezentujących ponad 14 milionów studentów z całego świata będą rozmawiać o tym, w jaki sposób uczelnie wyższe mogą stawać się lepsze i pomagać społeczeństwu w dalszym rozwoju”. Podkreślił również, że spotkanie wpisuje się w zobowiązanie Grupy Santander do „pomagania klientom w codziennych sukcesach oraz tworzenia – poprzez uczelnie wyższe – społeczeństwa, które będzie bardziej inkluzywne, sprawiedliwsze i sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi”.

Mavi Mestre, rektor Uniwersytetu Walencji i przewodnicząca Komitetu Akademickiego Międzynarodowego Spotkania Rektorów, odniosła się do przygotowań do spotkania. Obejmowały one badanie przeprowadzone wśród rektorów oraz cztery webinary dotyczące trzech zasadniczych kierunków, wokół których będzie toczyć się debata: kształcenie ustawiczne, promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz sieci i powiązania między uczelniami.

Mavi Mestre podkreśliła, że przez trzy dni Walencja będzie światową stolicą szkolnictwa wyższego, dodała, że celem spotkania jest „wypracowanie ogólnego zobowiązania, satysfakcjonującego dla wszystkich uczelni i uczestników” czyli „Deklaracji z Walencji”.  Zobowiązania do dalszego zacieśniania relacji między uczelniami wyższymi a społeczeństwem, które ma osiągnąć wyższy poziom dobrostanu".

Joan Ribó, burmistrz Walencji, podkreślił również śródziemnomorski charakter swojego miasta, „otwartego na wiedzę, posiadającego własną tożsamość i historię, którą dzieli z innymi, oraz międzynarodową perspektywę, w której uczelnie publiczne odgrywają fundamentalną rolę". Ribó przypomniał, że dwie publiczne uczelnie Walencji wchodzą w skład najważniejszych sieci dążących do osiągnięcia wysokiego poziomu na forum międzynarodowym w zakresie nauczania i badań, a także „zajmują czołowe miejsce pod względem badań, innowacyjności oraz generowania wiedzy".

Rada Miejska Walencji podpisała niedawno dwie umowy włączające uczelnie do strategii miasta zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 r.  „Współpraca pomiędzy miastem a uczelniami ma dla nas fundamentalne znaczenie” – powiedział Joan Ribó, wskazując jednocześnie na dążenie władz miasta do „ścisłej współpracy z uczelniami w celu stosowania najlepszej wiedzy oraz najnowszych osiągnięć nauki i badań we wszystkich obszarach objętych polityką miasta”.

Według Josefiny Bueno: „To nie przypadek, że po Brazylii, Meksyku, Salamanki i Sewilli w Hiszpanii, w tym roku spotkanie odbywa się w Walencji. Stawia to miasto w centrum mapy szkolnictwa wyższego i podkreśla siłę uniwersytetów w całym regionie Walencji”.

Zwróciła również uwagę, na to, że Walencja jest najszybciej rozwijającym się regionem Hiszpanii pod względem innowacji, a uniwersytety „mogą łączyć naukowców i przedsiębiorstwa we wspólnotę, która napędza transformację gospodarczą, nad którą tak ciężko pracuje regionalny rząd. Jedno jest pewne, nowoczesne społeczeństwa, takie jak Wspólnota Walencji, zbudowane są na sprawiedliwości społecznej i jedności, które wynikają z wiedzy, badań i innowacji”.

Dwa dni dyskusji panelowych

Ponad 700 gości z 14 krajów będzie rozmawiać na trzy zasadnicze tematy: kształcenie ustawiczne; promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności; sieci i współpraca między uczelniami.

Spotkanie będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych i za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Grupy Santander. Jego zwieńczeniem będzie opublikowanie „Deklaracji z Walencji”, która wyznaczy kierunki działań zmierzających do wypracowania wartościowych propozycji wspierających bardziej zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy poprzez szkolenia, badania i innowacje.

Poprzednie edycje programu Universia odbywały się w Salamance (2018), Río de Janeiro (2014), Guadalajarze (2010) oraz Sewilli (2005). Organizator spotkania, Banco Santander, nieustannie wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Od 26 lat bank wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych swoją działalnością na rzecz wspierania edukacji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia realizowaną za pośrednictwem Santander Universidades. Od początku swojej działalności bank przeznaczył na ten cel ponad 2,2 mld EUR, współpracując z prawie 1300 uniwersytetów i instytucji z 25 krajów i udzielając wsparcia ponad milionowi studentów, specjalistów, projektów biznesowych i MŚP z 25 krajów (www.santander.com/universidades).