wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska ponownie w gronie najbardziej etycznych polskich firm

Santander Bank Polska kolejny raz został laureatem konkursu „Etyczna Firma”. Konkurs wyróżnia organizacje, które kierują się normami etycznymi, podejmują działania na rzecz społeczeństwa oraz dbają o dobre relacje wewnątrz firmy.

Pierwszym etapem konkursu jest wypełnienie ankiety, która dotyczy procedur, kodeksów i regulaminów obowiązujących w organizacji. Ważnym aspektem oceny jest kwestia kultury organizacyjnej firmy nastawiona na promowanie zachowań etycznych. Dodatkowo badane są takie aspekty jak podejście do ekologii, działalność prospołeczna, inicjatywy realizowane na rzecz pracowników. Drugi etap to weryfikacja zgromadzonych informacji i ich ocena na podstawie kryteriów opracowanych przez ekspertów kancelarii PwC Legal.

„Wszyscy pracownicy naszego banku, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do stosowania „Generalnego Kodeksu Postępowania”. Jest to zbiór kluczowych zasad i wartości, które pozwalają nam kształtować kulturę organizacyjną całej Grupy Santander. Pomaga to budować zaufanie naszych pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych” – mówi Bartosz Stebner, Dyrektor Obszaru Zapewnienia Zgodności w Santander Bank Polska. 

Przyjęty i stosowany w Santander Bank Polska system wartości utrwala standardy etyczne, rozwija kulturę odpowiedzialnego działania zgodnie z wartościami „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie” i promuje pożądane zachowania organizacyjne wśród pracowników. Realizowane inicjatywy wewnętrzne jak i zewnętrzne na rzecz różnych grup naszych interesariuszy wpisują się w obowiązujące w banku normy etyczne.

W minionym roku bank przeprowadził wiele inicjatyw, które pomagały najbardziej potrzebującym oraz realizowały przyjętą Strategię Odpowiedzialnej Bankowości. Wśród nich były inicjatywy wspierające obywateli Ukrainy, którzy ucierpieli wskutek wojny. We współpracy z Agencją ONZ ds. Uchodźców bank opracował unikatowe rozwiązanie – czeki BLIK. Umożliwiło ono uchodźcom szybki i bezpieczny dostęp do gotówki. W akcji charytatywnej „Podwójna Moc Pomagania” bank i ponad 26,5 tys. osób wspólnie zebrali ponad 4 mln 250 tys. zł. Środki trafiły do organizacji koordynujących pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Bank wraz Fundacją Santander Bank Polska kontynuuje autorskie projekty, które pomagają m. in. lokalnym społecznościom. Są to stypendia sportowe dla młodzieży „Bank Młodych Mistrzów Sportu” i program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W 2022 roku wolontariusze Fundacji pomogli otworzyć już jedenasty „Klub Płomyka”. Są to miejsca zabaw i relaksu w domach dziecka oraz szpitalach dziecięcych.

W ramach stypendiów Santander Universidades, razem z uczelniami wyższymi, bank pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności i pogłębianiu wiedzy. W 2022 roku prawie 6 tysięcy osób otrzymało stypendia i możliwość praktyk. Santander Bank Polska zrealizował także nową inicjatywę „MOCne w biznesie” – webinary i konkursy grantowe wspierające przedsiębiorcze kobiety. W projekcie wzięło udział prawie 4 tysiące osób.

Organizatorem konkursu „Etyczna firma” jest wydawnictwo Bonnier Business Polska.