Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Nowa edycja Stypendiów Santander W50 z zakresu przywództwa dla kobiet na stanowiskach kierowniczych

  • W ramach programu uczestniczki będą mogły skorzystać z intensywnego kursu na London School of Economics and Political Science (LSE).
  • Ze szkolenia skorzystało już ponad 700 kobiet z 11 krajów.
  • Stypendium finansuje pełen koszt programu, czesne oraz zakwaterowanie.
  • Zgłoszenia można składać na stronie Santander Scholarships do 13 marca 2023 r.

 

Grupa Santander rozpoczęła nową edycję stypendiów Santander Women Scholarships | W50 Leadership 2023 – LSE. Jest to intensywny program szkoleniowy dla 50 kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, które chcą rozwijać swój własny styl przywódczy.

Program skierowany jest do kobiet z 11 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Niemcy, Meksyk, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Urugwaj i USA) i będzie prowadzony przez prestiżową brytyjską uczelnię – London School of Economics and Political Science (LSE). Od momentu rozpoczęcia programu Santander W50 (SW50) uczestniczyło w nim już 700 liderek.

Program realizowany jest stacjonarnie, na kampusie LSE. Uczestniczki dowiedzą się, jak ulepszyć swój osobisty styl przywództwa poprzez szkolenia i coaching indywidualny. Ponadto będą miały okazję dzielić się doświadczeniami z kobietami z różnych krajów i tworzyć globalną sieć liderek.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem strony Santander Scholarship do 13 marca. Stypendium pokrywa pełen koszt programu szkoleniowego, czesne i koszty zakwaterowania w Londynie w terminach szkoleń.

Istnieją środowiska, gdzie można przejść szkolenie oraz środowiska, gdzie można znaleźć społeczność – natomiast połączenie tych dwóch czynników należy do rzadkości. Wsparcie, które tu otrzymałam od innych kobiet oraz możliwości, które otworzyłyśmy sobie nawzajem... To naprawdę wyjątkowa grupa kobiet, które chcą się wzajemnie wspierać i sobie pomagać" – skomentowała Nirit Harel, założycielka i CEO firmy Impact, stypendystka programu SW50.

Program szkolenia

Szkolenie jest podzielone na trzy części. Pierwsza to zaplanowana na maj br. wirtualna sesja inauguracyjna, podczas której uczestniczki będą mogły zapoznać się ze sobą nawzajem, prowadzącymi i mentorami. Druga część obejmuje pięć dni szkoleń w Londynie. To intensywny program, podczas którego uczestniczki przeprowadzą krytyczną analizę tego, czym jest skuteczne przywództwo i jaki ma wpływ na przywództwo w ujęciu globalnym, w praktyce wypróbują różne teorie dotyczące przywództwa oraz nauczą się rozwijać swój własny styl i umiejętności w tym zakresie.

Trzecia część, która odbędzie się w sierpniu, to sesja podsumowująca, podczas której uczestniczki będą przedstawiać swoje plany rozwoju osobistego w zakresie przywództwa.

Blanca Sagastume, wiceprzewodnicząca Santander Universidades, Open Innovation and Blockchain, stwierdziła: „Program o takim prestiżu i jakości, jak SW50, jest najlepszym przykładem zaangażowania banku w kwestię przywództwa kobiet i zapewnienie równych możliwości niezależnie od płci. To już dwunasta edycja, którą prowadzimy we współpracy z prestiżową międzynarodową instytucją, jaką jest LSE".

Współpracujemy z Grupą Santander już czwarty rok i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy objąć kolejne pokolenie liderek naszymi działaniami w zakresie wzmacniania pozycji kobiet" powiedział Phil Carter, Associate Director of Executive Education of LSE.

Santander W50 wpisuje się w zaangażowanie Grupy Santander na rzecz równych szans dla mężczyzn i kobiet we wszystkich krajach, w których Grupa działa. Grupa Santander, której rada dyrektorów jest złożona w 40% z kobiet i  w którym do 2025 r. 30% stanowisk kierowniczych ma być pełnionych przez kobiety, otrzymał najwyższą ocenę w globalnej klasyfikacji wskaźnika Bloomberg 2022 Gender-Equality Index.

Santander opracował również szereg inicjatyw i produktów, których celem jest likwidacja wykluczenia finansowego kobiet. Wśród nich są programy wspierające codziennie tysiące kobiet na całym świecie, np.: Prospera w Brazylii, Banca Women w Argentynie, Generación81 w Hiszpanii czy Select ME i Tuiio w Meksyku. Pośród inicjatyw tego rodzaju warto także zwrócić uwagę na utworzenie pierwszego w Hiszpanii funduszu inwestycyjnego koncentrującego się na spółkach dbających o równość płci oraz zgodność z Zasadami Wzmacniania Pozycji Kobiet ONZ (UN's Women's Empowerment Principles) i innymi programami w tym obszarze.

Wspieranie szkolnictwa wyższego

Grupa Santander nieustannie wspiera postęp i zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Od ponad 25 lat, za pośrednictwem Santander Universidades, wdraża innowacyjne i spójne podejście, które wyróżnia Grupę na tle innych instytucji finansowych na świecie. Do tej pory Grupa Santander przeznaczyła na realizację tego programu ponad 2,1 mld EUR i sfinansowała ponad 790 000 stypendiów i grantów.

O London School of Economics and Political Science (LSE)

Uczelnia jest doceniana za doskonałą jakość kształcenia akademickiego i jest jednym z najbardziej znanych międzynarodowych uniwersytetów na świecie. Badania zagadnień z zakresu nauk społecznych, gospodarczych i politycznych koncentrują się na perspektywach i doświadczeniach wielu krajów. Od momentu założenia LSE dąży do tego, aby stać się laboratorium nauk społecznych – miejscem, w którym pomysły z całego świata są rozwijane, analizowane, oceniane i rozpowszechniane.