Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – niezaudytowane wyniki 2022

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za rok 2022 wyniósł 2 799 mln zł i był pod wpływem znacznych obciążeń regulacyjnych i systemowych.  

– W Grupie Santander Bank Polska rok upłynął na konsekwentnej realizacji naszej strategii tworzenia najlepszego banku dla klientów. Aktywnie cyfryzowaliśmy nasze usługi, przenosząc do kanałów zdalnych kolejne rozwiązania dla wszystkich grup klientów. Zaoferowaliśmy także dodatkowe rozwiązania dla naszych klientów z Ukrainy.

Grupa Santander Bank Polska dobrze sobie poradziła z wyzwaniami, które przyniósł rok 2022. Na wielu poziomach udowodniliśmy, że nasz model biznesowy dobrze działa i przynosi spodziewane efekty.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki 2022 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 12,4 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 9,6 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,6 mld zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 4,7 mld zł i zwiększyły się o 18% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych, wzrostu wynagrodzeń oraz wyższych kosztów IT. W ujęciu porównywalnym – koszty ogółem wzrosły o 3,7% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 7% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2022 roku wyniosły łącznie 2,1 mld zł, w tym 1,3 mld podatku CIT i 781 mln zł podatku bankowego;
 • W 2022 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 895 mln zł i był o 20% niższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały

Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 19,27%
oraz Tier1 na poziomie 17,54% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci

Na 31 grudnia 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 158 mld zł i zwiększyły się o 4% w porównaniu z końcem grudnia 2021 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 81 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 77 mld zł. Na koniec grudnia 2022 roku depozyty klientów wzrosły o 6% w stosunku do końca września 2021 r. i wyniosły 196 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 2% do poziomu 108 mld zł, biznesowe o 12% do 89 mld zł.

Linie biznesowe

O 16% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę; utrzymane, relatywnie do spadającego rynku, wysokie poziomy sprzedaży kredytu gotówkowego. I edycja projektu MOCne w biznesie – ponad 3,5 tys. uczestniczek spotkań o prowadzeniu biznesu. Digitalizacja i rozwój oferty dla klientów firmowych.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,42 mln kont osobistych w złotych (+7% r/r);
 • 2,90 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+16% r/r);
 • 2,92 mln (+10% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,3 mln klientów mobilnych (+12% r/r);
 • 63,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w IV kw., +31% IV kw. 2021;
 • 2,3 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w IV kw., +15% IV kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 2,5% r/r (+1% vs. III kw. 2022);
 • 653 mln zł sprzedaży kredytów hipotecznych w IV kw.

 

MŚP:

 • 17,2 tys. sprzedaży kont firmowych w IV kw., +11% IV kw. 2021
 • 340 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 171 tys. klientów mobilnych (+11% r/r);
 • 1,8 mln transakcji w bankowości mobilnej w IV kw., +28% IV kw. 2021;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 2% r/r do 16,3 mld zł (-0,8% vs. III kw. 2022);
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 10% r/r do 7,2 mld zł.

 

Biuro Maklerskie:

 • 2 miejsce wśród polskich biur maklerskich w udziałach na rynku kasowym GPW (vs. 3 miejsce w ’21, +8% r/r).
 • 165% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych;
 • 30 tys. aktywnych klientów, w tym 8 tys. klientów mobilnych;
 • Duże zainteresowanie inwestycjami w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje): prowizja +21% r/r.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • 2,3 mld zł przychody segmentu, wzrost o 72% r/r;
 • +13% r/r wzrost wolumenów kredytowych;
 • +14% r/r wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • 4,8 tys. klientów mobilnych +10% r/r;
 • wzrost wykorzystania limitów trade finance w IV kw. +28% r/r;
 • wzrost dochodów z wymiany walut na platformie eFX w IV kw. +18% r/r;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24, aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile oraz usłudze iBiznes24 Connect;
 • nagrody: Best e-banking implementation w konkursie e-Commerce Polska awards za wdrożenie i wykorzystanie czeków BLIK do dystrybucji wsparcia humanitarnego dla uchodźców z Ukrainy; tytuł „Najlepszego banku w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej” w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie „Euromoney Awards for Excellence” za wsparcie dla uchodźców; tytuł „Najlepszej Instytucji Współpracującej” przyznany przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, „Financing Provider of the Year, CEE”Eurobuild Award.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 126% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 113% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 46% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 9% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • udział w transformacji polskiego sektora energetycznego – współfinansowanie budowy farm wiatrowych oraz doradztwo w procesach fuzji i przejęć;

 

Leasing :

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 6,8 mld;
 • Wartość portfela leasingowego 12,8 mld zł – wzrost +9% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości.

 

Faktoring:

 • obroty wyniosły 40,1 mld zł, wzrost o 12,8% r/r;
 • portfel kredytów spadł o 8% r/r do 7 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 9%;
 • druga pozycja pod względem bilansu, udział w rynku 15%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 21% udziałem w rynku, wzrost +2% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych – nowy program gwarancji kryzysowych. 

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 15,6 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 10,3 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,3 mld zł;
 • Zysk netto 408 mln zł.