Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander rozszerza swój program stypendiów Erasmus na Polskę, Portugalię i Niemcy

Przewodnicząca Grupy Santander, Ana Botín, ogłosiła dzisiaj rozszerzenie programu ‘Stypendia Santander dla Erasmusa’ na poniższe 3 kraje europejskie: Polskę, Portugalię i Niemcy z finansowaniem wynoszącym 2 mln EUR i udziałem 125 uczelni.

Ana Botín ogłosiła tę informację podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Universia Hiszpania, mającego na celu przegląd działalności w 2022 r. oraz wymianę pomysłów na ulepszenie szkolnictwa wyższego i zwiększenie dostępu do uczelni. Słowa przewodniczącej poparł hiszpański minister ds. uniwersytetów, Joan Subirats oraz prezes CRUE Universidades Españolas, Juan Romo.

„Mocno wierzymy w wartość Europy, a inicjatywy takie jak ta, które wspierają młode talenty, stanowią doskonałą okazję dla studentów do rozwijania umiejętności wymaganych przez rynek pracy”, powiedziała Ana Botín podczas posiedzenia.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie przyznane ponad 3 500 stypendiów w czterech krajach uczestniczących w programie, w wysokości od 500 do 1 000 EUR. Celem jest okazanie uznania dla wybitnych osiągnięć akademickich stypendystów programu Erasmus+ oraz przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i promowanie równych szans dla studentów o niskich dochodach.

W Polsce w pierwszej edycji programu wezmą udział Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski. Studenci tych uczelni, którzy planują wyjazd na Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Nabór wniosków trwa do 16 kwietnia na platformie santander-grants.com.

Od uruchomienia stypendiów dla Erasmusa w Hiszpanii w 2018 r., Santander przeznaczył 8,6 mln EUR na 5 edycji tego programu. Do końca tego roku z programu skorzysta łącznie ponad 18 000 studentów.

Uniwersytety promują zmiany

Podczas posiedzenia rady dyrektorów Universia Hiszpania, przewodnicząca Grupy Santander podkreśliła rolę uniwersytetów w przeprowadzaniu zmian i zwiększaniu możliwości zatrudnienia młodych ludzi oraz podkreśliła potrzebę kontynuowania współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami i biznesem w celu budowania społeczeństw gotowych sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Ana Botín zaznaczyła, że instytucje, firmy i uniwersytety muszą blisko współpracować, ponieważ tylko w ten sposób możemy tworzyć programy edukacyjne, odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Przypomniała również o zaangażowaniu Grupy Santander we wspieranie uczelni wyższych. W ciągu ostatnich 25 lat bank przeznaczył ponad 2,1 mld EUR, pomagając ponad 790 tys. studentom, specjalistom i projektom biznesowym.

Ana Botín przypomniała o V międzynarodowym spotkaniu rektorów, Universia 2023, organizowanym przez Grupę Santander, które tym razem odbędzie się w Walencji. Na poprzednie spotkanie w Salamance w 2018 r. przybyło 600 rektorów reprezentujących 10 mln studentów z 26 krajów. Na trzy dni Walencja stanie się światową stolicą szkolnictwa wyższego, a goście spotkania będą rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją uczelnie wyższe.