wróć do listy informacji prasowych

Santander rozszerza swój program stypendiów Erasmus na Polskę, Portugalię i Niemcy

Przewodnicząca Grupy Santander, Ana Botín, ogłosiła dzisiaj rozszerzenie programu ‘Stypendia Santander dla Erasmusa’ na poniższe 3 kraje europejskie: Polskę, Portugalię i Niemcy z finansowaniem wynoszącym 2 mln EUR i udziałem 125 uczelni.

Ana Botín ogłosiła tę informację podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Universia Hiszpania, mającego na celu przegląd działalności w 2022 r. oraz wymianę pomysłów na ulepszenie szkolnictwa wyższego i zwiększenie dostępu do uczelni. Słowa przewodniczącej poparł hiszpański minister ds. uniwersytetów, Joan Subirats oraz prezes CRUE Universidades Españolas, Juan Romo.

„Mocno wierzymy w wartość Europy, a inicjatywy takie jak ta, które wspierają młode talenty, stanowią doskonałą okazję dla studentów do rozwijania umiejętności wymaganych przez rynek pracy”, powiedziała Ana Botín podczas posiedzenia.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie przyznane ponad 3 500 stypendiów w czterech krajach uczestniczących w programie, w wysokości od 500 do 1 000 EUR. Celem jest okazanie uznania dla wybitnych osiągnięć akademickich stypendystów programu Erasmus+ oraz przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i promowanie równych szans dla studentów o niskich dochodach.

W Polsce w pierwszej edycji programu wezmą udział Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski. Studenci tych uczelni, którzy planują wyjazd na Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Nabór wniosków trwa do 16 kwietnia na platformie santander-grants.com.

Od uruchomienia stypendiów dla Erasmusa w Hiszpanii w 2018 r., Santander przeznaczył 8,6 mln EUR na 5 edycji tego programu. Do końca tego roku z programu skorzysta łącznie ponad 18 000 studentów.

Uniwersytety promują zmiany

Podczas posiedzenia rady dyrektorów Universia Hiszpania, przewodnicząca Grupy Santander podkreśliła rolę uniwersytetów w przeprowadzaniu zmian i zwiększaniu możliwości zatrudnienia młodych ludzi oraz podkreśliła potrzebę kontynuowania współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami i biznesem w celu budowania społeczeństw gotowych sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Ana Botín zaznaczyła, że instytucje, firmy i uniwersytety muszą blisko współpracować, ponieważ tylko w ten sposób możemy tworzyć programy edukacyjne, odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Przypomniała również o zaangażowaniu Grupy Santander we wspieranie uczelni wyższych. W ciągu ostatnich 25 lat bank przeznaczył ponad 2,1 mld EUR, pomagając ponad 790 tys. studentom, specjalistom i projektom biznesowym.

Ana Botín przypomniała o V międzynarodowym spotkaniu rektorów, Universia 2023, organizowanym przez Grupę Santander, które tym razem odbędzie się w Walencji. Na poprzednie spotkanie w Salamance w 2018 r. przybyło 600 rektorów reprezentujących 10 mln studentów z 26 krajów. Na trzy dni Walencja stanie się światową stolicą szkolnictwa wyższego, a goście spotkania będą rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją uczelnie wyższe.