Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander zdobył tytuł „Bank Roku” w kategorii „Inkluzywna bankowość” magazynu The Banker

Grupa Santander otrzymała tytuł „Bank Roku” w kategorii „Inkluzywna bankowość” w konkursie magazynu The Banker. Jury konkursu doceniło proaktywne podejście banku do kwestii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie we wspieranie społeczności wykluczonych finansowo i małych przedsiębiorców w ramach inicjatywy „Finance for All”, której celem jest cyfryzacja i edukacja finansowa.

Magazyn „The Banker” przyznał również Santanderowi tytuł „Najlepszego Banku w Argentynie”.

Grupa Santander zobowiązała się dotrzeć z usługami finansowymi do 10 milionów osób pomiędzy 2019 i 2025 rokiem poprzez szereg inicjatyw związanych z mikrofinansowaniem, edukacją finansową oraz inne narzędzia, dzięki którym usługi finansowe są szerzej dostępne. Jednym z narzędzi, które wspiera realizację tego celu jest Superdigital, w 100% cyfrowa platforma, opracowana przy użyciu autorskiej technologii Santander, w celu realizacji założeń inkluzywnej bankowości w Brazylii, Meksyku, Chile, Argentynie, Urugwaju, Peru i Kolumbii. Dzięki platformie osoby nieposiadające rachunku bankowego lub mające utrudniony dostęp do usług i produktów finansowych mogą deponować i wypłacać gotówkę, realizować płatności i otrzymać kredyt.

Magazyn „The Banker” docenił również rozwiązania oferowane przez Grupę Santander dla klientów, którzy mają ograniczony dostęp do oferty kredytowej. Celem Grupy jest wspieranie mobilności społecznej poprzez pomaganie przedsiębiorcom o niskich dochodach i ograniczonym dostępie do usług finansowych w zakładaniu i rozwijaniu biznesu. Santander realizuje ten cel za pośrednictwem programów mikrofinansowania w ośmiu krajach Ameryki Łacińskiej.

Bank realizuje jednocześnie wiele projektów edukacyjnych, dzięki którym podnosi świadomość i wiedzę z zakresu finansów i gospodarki. Dzięki nim różnorodne grupy społeczne mają możliwość lepszego zrozumienia rynku finansowego i dokonywania bardziej świadomych decyzji. Tylko w 2021 roku 1,3 mln osób zyskało wsparcie finansowe dzięki inicjatywom edukacyjnym Santander.

The Banker zwrócił szczególną uwagę na lokalne inicjatywy, dopasowane do potrzeb specyficznych grup odbiorców, takie jak: „Finansiaki” realizowane w Polsce, które uczą dzieci podstaw oszczędzania i przedsiębiorczości oraz Sanodelucas w Chile, czyli platformę edukacyjną online, z której od 2019 roku skorzystało ponad milion osób.