Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Uproszczenie umowy ramowej dla klientów korporacyjnych Santander Bank Polska

Bank od kilku lat upraszcza język, jakim komunikuje się z klientami. Do tej pory – na prostsze – zmienił ponad 100 procedur, a także ponad 2 500 szablonów komunikatów e-mailowych i pism do klientów. Od początku listopada bank wprowadził również uproszczoną, bardziej przyjazną i przystępną umowę ramową dla klientów korporacyjnych. 

Od początku listopada 2022 roku Santander Bank Polska wprowadził nowy wzór umowy ramowej o świadczenie usług bankowych dla klientów korporacyjnych. Język umowy jest prostszy, zmieniła się także jej szata graficzna oraz format. Umowa jest zgodna z wewnętrznym standardem polskiego języka, który bank stosuje także w innych pismach. W dokumencie dodano także asysty i ikony wskazujące ważne zapisy oraz tabele, które poprawiają jego przejrzystość.  

– Chcemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi, które najlepiej spełniają ich potrzeby i oczekiwania. Aby dobrze je zidentyfikować, staramy się prowadzić z naszymi klientami nieustanny dialog, na wielu płaszczyznach. Stąd wiemy, jak ważna dla relacji klientów z bankiem jest prostota i transparentność usług, ale też komunikacji, jaką do nich kierujemy. Dlatego cieszę się, że możemy zaoferować klientom korporacyjnym nową umowę ramową. Standard prostego języka – którym się posługujemy – pomoże naszym klientom korporacyjnym m.in. zaoszczędzić czas, którego potrzebują, żeby przeczytać i zrozumieć dokument. W naszych działaniach stawiamy przede wszystkim na relacyjną i skuteczną komunikację z naszymi klientami – nie tylko tą bezpośrednią, ale również formalną. Nasza nowa umowa ramowa, jest kamieniem milowym w tym obszarze – mówi Anna Zalewska, lider zespołu w Obszarze Korporacyjnej Bankowości Transakcyjnej w Santander Bank Polska.

Oprócz wprowadzenia zasad prostego języka, dużą zmianą w umowie, jest również pozbycie się żargonu bankowego i sposób, w jaki bank zwraca się do klientów. Nowością jest też słownik, w którym klienci znajdą wyjaśnienia i definicje użytych sformułowań i terminów. Zmiany dotyczą także szaty graficznej. Aby pismo było bardziej przejrzyste, bank wprowadził podział na sekcje oraz czytelne ikony i tabele. Zmienił też format umowy. Dokument w formularzu Excel zastąpił plik w formacie Word – dzięki temu umowa ma bardziej przyjazny wygląd i lepszą dostępność, m.in. dzięki większej czcionce. Zmiany, które wprowadził bank, mają ułatwić klientom zrozumienie treści umowy i skrócić czas niezbędny na jej przeczytanie. Jest to kolejny krok Santander Bank Polska w procesie upraszczania komunikacji z klientami, tak by była ona bardziej bezpośrednia, zrozumiała i przyjazna.