Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander i fundacja Oxentia wspierają działania na rzecz ograniczenia kryzysu żywnościowego

Bank uruchomił konkurs dla przedsiębiorców – Santander X Global Challenge | Food for the Future. Celem jest wsparcie walki z głodem na świecie, promowanie zrównoważonej produkcji żywności oraz zachęcanie do wprowadzania innowacji w procesach przemysłu spożywczego. Dla sześciu zwycięskich projektów przewidziano nagrody o łącznej wartości 120 tysięcy euro.

Grupa Santander wraz z Oxentia Foundation ogłosiły konkurs Santander X Global Challenge | Food for the Future. Ma on zachęcić firmy typu start-up i scale-up, do pochwalenia się rozwiązaniami wspomagającymi przeciwdziałanie zjawisku głodu na świecie. Konkursem są objęte też innowacje ułatwiające dostęp do zdrowej i zrównoważonej żywności oraz wdrażanie innowacyjnych technologii poprawiających wydajność produkcji, pakowania i dystrybucji środków spożywczych.

Inicjatywa wpisuje się w drugi z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, który mówi o wyeliminowaniu głodu. Konkurs jest skierowany do nowo powstałych firm z 11 krajów (Niemcy, Argentyna, Brazylia, Chile, USA, Hiszpania, Meksyk, Portugalia, Polska, Wielka Brytania i Urugwaj). Przystępujący do konkursu muszą oferować innowacyjne rozwiązania dla branży spożywczej oraz technologie, które mogą mieć trwały wpływ gospodarczo-społeczny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 roku, na stronie https://app.santanderx.com/calls/food-for-the-future.

Po selekcji, ocenie i weryfikacji projektów jury złożone z międzynarodowych ekspertów wybierze sześciu zwycięzców. Otrzymają oni nagrody pieniężne o łącznej wartości 120 tysięcy euro. Z tej puli 30 tysięcy euro zostanie przeznaczone dla trzech najlepszych startupów (po 10 tysięcy euro dla każdego). Z kolei 90 tysięcy euro to nagrody dla trzech najlepszych scaleupów (po 30 tysięcy euro). Ponadto laureaci dołączą do grona elitarnej społeczności Santander X 100. Poprzez swoje programy i konkursy ułatwia ona nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie zasobów do dalszego rozwoju. Zapewnia doradztwo, szkolenia, kapitał, a także umożliwia pozyskiwanie nowych klientów i pracowników.

Jak mówi Blanca Sagastume, zastępca dyrektora globalnego Santander Universities: – Przemysł spożywczy obecnie przechodzi głęboką transformację, dlatego musimy wspierać wszystkie inicjatywy i innowacje, które pomagają w przyspieszaniu tych zmian. To od tego w ogromnym stopniu zależy, czy uda się nam zbudować zrównoważoną przyszłość.

Z kolei Steve Cleverley, prezes Fundacji Oxentia, stwierdził: – Sensem naszej pracy jest pomaganie przedsiębiorcom w mierzeniu się z globalnymi wyzwaniami, dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań oraz upowszechnianiu przełomowych technologii. Bardzo cieszymy się, że możemy współpracować z Bankiem Santander w ramach najnowszego konkursu. Jego idea jest niezwykle ważna, to nie tylko element naszej globalnej odpowiedzialności i dążenia do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Doskonale wpisuje się w naszą codzienność, uosabiając coś, z czym każdy z nas może się identyfikować.

Finaliści będą mieli również możliwość zaprezentowania swojej oferty przedstawicielom Fintech Station, czyli zespołowi Santander, który zajmuje się promowaniem innowacji, m.in. w obszarze wspierania przedsiębiorczości w ramach Santander Universities.

Grupa Santander oraz jego wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Grupa Santander nieustannie wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Bank wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych swoją działalnością na rzecz wspierania edukacji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia realizowaną za pośrednictwem Santander Universidades. Od początku swojej działalności bank przeznaczył na Santander Universidades ponad 2,100 mld EUR. Współpracuje przy tym projekcie z ponad tysiącem uniwersytetów i instytucji z 15 krajów i udziela wsparcia ponad 790 tysiącom studentów, specjalistów oraz projektów biznesowych.

Fundacja Oxentia i jej zaangażowanie na rzecz innowacyjności i globalnej przedsiębiorczości

Fundacja Oxentia została utworzona do realizacji misji, którą jest niwelowanie globalnych nierówności poprzez wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Oxentia organizuje międzynarodowe konkursy skierowane do firm stawiających na innowacje i oferuje doradztwo przedsiębiorcom, pomagając im w komercjalizacji ich rozwiązań w zakresie nauki i technologii. Tym samym jej działania wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Oxentia powstała przy spółce Oxford University Innovation, która zajmuje się transferem technologii opracowywanych na Uniwersytecie Oksfordzkim i której celem jest świadczenie specjalistycznych usług zarządzania innowacjami dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. Jej atuty to silny związek z Uniwersytetem Oksfordzkim oraz ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie wspierania innowacyjności w środowisku akademickim i przedsiębiorczości w ponad 70 krajach.