Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska partnerem strategicznym konkursu promującego ekspansję polskich firm

Konkurs „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” promuje aktywność polskich firm na światowych rynkach oraz pomaga przedsiębiorstwom wzmocnić swoją markę i promować międzynarodową działalność. Organizatorem konkursu jest PwC Polska i Puls Biznesu. Santander Bank Polska jest partnerem strategicznym konkursu.

Otoczenie, w jakim muszą funkcjonować od kilkunastu miesięcy polskie firmy, nigdy nie było tak trudne w ostatniej historii Polski. Pomimo wstrząsów wywołanych pandemią, a później wojną w Ukrainie, udział eksportu w przychodach firm pozostał na podobnym poziomie. Jednak zerwane łańcuchy dostaw, rosnące ceny surowców i logistyki, zaczęły negatywnie wpływać na firmy z wielu branż. Wcześniej zawarte kontrakty okazywały się nieopłacalne, a czasem nawet niemożliwe do realizacji. Od wybuchu wojny firmy musiały się mierzyć z dynamicznym wzrostem cen surowców, a także pierwszymi oznakami słabnącego popytu na rynkach unijnych. Wynikiem tego był spadek rentowności w niemal wszystkich sektorach pro-eksportowych.

Warunki do prowadzenia działalności międzynarodowej i ekspansji na rynki zagraniczne w ostatnich miesiącach nie były łatwe. Niestety nie należy się spodziewać, że sytuacja ta ulegnie szybkiej poprawie. W takich okolicznościach tym bardziej warto docenić polskie firmy, które odnoszą sukcesy za granicą i podbijają inne rynki swoimi produktami oraz usługami. Taką platformą jest właśnie Konkurs Polska Firma — Międzynarodowy Czempion, którego jesteśmy partnerem strategicznym. Jako bank wspieramy wiele polskich przedsiębiorstw w ekspansji poza granice kraju, dlatego włączyliśmy się także w promowanie takich działań i zachęcanie polskich firm do odwagi w rozwijaniu działalności eksportowej – podkreśla Lech Gałkowski, członek Zarządu Santander Bank Polska odpowiadający za Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Ruszył nabór do 11. edycji konkursu, zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach głównych – Inwestor oraz Eksporter. Są także cztery kategorie dodatkowe – Czempion zrównoważonego rozwoju – ekologia, Czempion zrównoważonego rozwoju – społeczeństwo, Globtroter oraz Czempion cyfrowego eksportu.

  • Kategoria Inwestor – wyróżnienie za najlepszą strategię inwestycyjną i jej realizację.
  • Kategoria Eksporter – wyróżnienie za najlepszą strategię eksportową i jej realizację.

 

Nagrody są przyznawane także w czterech kategoriach dodatkowych:

  • Czempion zrównoważonego rozwoju – ekologia – nagroda przyznawana w uznaniu działalności ekologicznej podejmowanej przez firmę przy prowadzeniu eksportu – ekostandardy przy produkcji towarów eksportowych lub ekoprodukt/ekousługa.
  • Czempion zrównoważonego rozwoju – społeczeństwo – nagroda przyznawana w uznaniu działalności charytatywnej podejmowanej przez firmę w celu niesienia pomocy poza granicami kraju lub wobec osób/organizacji z zagranicy.
  • Globtroter – nagroda dla firmy, która decyduje się wychodzić na największą liczbę nowych oraz najbardziej odległych geograficznie i kulturowo rynków.
  • Czempion cyfrowego eksportu – nagroda dla firmy, która wyróżnia się udziałem procentowym e-eksportu w wartości eksportu ogółem lub specjalizuje się w e-eksporcie. E-eksport rozumiany jako sprzedaż kanałami elektronicznymi produktów i usług do innych krajów, poprzez strony internetowe (w tym platformy marketplace) lub aplikacje mobilne.

 

W konkursie zostanie przyznana także nagroda specjalna – Wizjoner ekspansji zagranicznej

Nagroda jest przyznawana przez kapitułę dla ambasadora polskiej marki i polskiej przedsiębiorczości za granicą, osoby, która w sposób przemyślany i konsekwentny, a jednocześnie nieszablonowy realizuje strategię ekspansji.

Kto może się zgłosić do konkursu?

W 11. edycji konkursu o nagrodę w kategoriach Inwestor i Eksporter, a także w kategoriach dodatkowych ubiegać się mogą bezpłatnie wszystkie polskie firmy prywatne, w których decyzyjność jest w rękach polskiego kapitału prywatnego oraz polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa, które:

  • w ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021) dokonały inwestycji zagranicznej, wybudowały poza granicami Polski zakład produkcyjny, centrum usługowe, sieć dystrybucji lub przejęły zagraniczną firmę i/lub
  • prowadzą szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą sukcesy na zagranicznych rynkach i dzięki temu: dynamicznie zwiększają sprzedaż, poprawiają wyniki finansowe, zwiększają udział w rynku regionalnym lub globalnym, osiągają oszczędności, wykorzystują nowe technologie, promują jakość polskiej marki na rynkach zagranicznych.

 

Zgłoszenia oceniać będzie kapituła konkursu, w której, obok przedstawicieli organizatorów konkursu i firm wspierających zasiądzie również Paweł Stamburski, dyrektor obszaru Klienta Biznesowego i Korporacyjnego Santander Bank Polska.

Organizatorem merytorycznym tegorocznej, jedenastej edycji konkursu, jest PwC Polska, organizatorem medialnym Puls Biznesu, konkurs wspierają także KUKE i PFR TFI. Udział w konkursie jest bezpłatny.