wróć do listy informacji prasowych

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska wprowadza kredyt mieszkaniowy z gwarancją wkładu własnego BGK – wnioski można składać od 18 lipca. Dzięki gwarancji klienci mogą uzyskać kredyt na zakup mieszkania lub domu, nawet jeśli nie posiadają 10% wkładu własnego.

Zakup mieszkania czy domu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Obecnie, ze względu na wzrost stóp procentowych, powiększyła się grupa osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego lokum. Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy jest ułatwieniem dla klientów, których zdolność kredytowa umożliwia spłatę rat, jednak nie zgromadziły one min. 10% wkładu własnego, niezbędnego do otrzymania standardowego kredytu na finansowanie nieruchomości. Dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego mogą ubiegać się o kredyt – mówi Agnieszka Nachyła z Santander Bank Polska.

Wnioski o kredyt mieszkaniowy z gwarancją BGK klienci mogą składać w oddziałach Santander Bank Polska od 18 lipca br.  

W kolejnych tygodniach bank udostępni możliwość składania wniosków u współpracujących z nim pośredników kredytu hipotecznego.

Ustawa o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym weszła w życie 27 maja br. Pozwala ona zaciągnąć kredyt na 100% wartości nieruchomości, a brakujący wkład własny gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Można otrzymać tylko jeden Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Z programu mogą korzystać single, małżeństwa, a także pary i rodziny z dziećmi. Warunkiem otrzymania kredytu w przypadku singli, par i małżeństw z jednym dzieckiem jest brak innych nieruchomości – prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Natomiast rodziny wychowujące dwójkę lub więcej dzieci mogą posiadać lokum o określonym w ustawie metrażu.

Gwarancja BGK może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę. Może ona wynosić do 100 tys. zł, nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków. Kredyty z gwarancją BGK przyznawane są w PLN na okres minimum 15 lat, a maksimum 30 lat, do maksymalnej kwoty 500 tys. zł. Santander Bank Polska, dla kredytów z gwarancją wkładu własnego BGK, oferuje oprocentowanie jak przy standardowych kredytach hipotecznych. Dostępne jest oprocentowanie stałe, na okres 5 lat lub zmienne. Także sama procedura wnioskowania o kredyt różni się od standardowej jedynie koniecznością przedstawienia oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Objęcie kredytu gwarancją BGK wiąże się z wniesieniem opłaty prowizyjnej na rzecz BGK – wynosi ona 1% kwoty gwarancji i należy ją wpłacić przed zawarciem umowy o kredyt. 

Kredyt można przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym albo wtórnym wraz z jego wykończeniem czy remontem, a także na budowę domu w systemie gospodarczym lub z generalnym wykonawcą (zakup działki i budowa). Cena lokalu mieszkalnego za 1 m2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, a także współczynnika 1,3 dla lokali z rynku pierwotnego oraz 1,2 dla lokali z rynku wtórnego.

Ponadto ustawa o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym wprowadza tzw. spłatę rodzinną. BGK, na podstawie zlecenia spłaty rodzinnej dokonanego nie później niż rok od powiększenia rodziny, będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w kwocie – 20 tys. zł w przypadku narodzin drugiego dziecka i 60 tys. zł przy trzecim lub kolejnym dziecku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką, wynosi 9,42%, przy następujących założeniach:

·       okres kredytowania 281 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu),

·       całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 317 354,00 zł,

·       całkowita kwota do zapłaty 760 798,14 zł,

·       oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat 8,79% w skali roku (wskazane oprocentowanie jest podwyższone o 0,50 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), 

·       całkowity koszt kredytu 443 444,14 zł (w tym: odsetki 422 676,40 zł),

·       ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 12 857,04 zł za cały okres kredytowania – suma ubezpieczenia nieruchomości 595 233 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania,

·       podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł,

·       opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości,

·       opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania),

·       usługi dodatkowe:

  • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł,
  • opłata za kartę kredytową: 450,00 zł,
  • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 6 401,70 zł,
  • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 2 678,55 zł. 281 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 563,07 zł, ostatnia rata 2 496,74 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 2 667,93 zł).

 

W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób, które dzwonią z zagranicy) – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Stan na 13.07.2022 r.