Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Debata o przyjaznej dla ludzi i środowiska przedsiębiorczości podczas Światowego Forum Miejskiego

Santander Bank Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa zapraszają do udziału w debacie „Wspieranie zielonej przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym”, która odbędzie się podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

 Realizowana na obszarach miejskich aktywność ekonomiczna stanowi kręgosłup globalnego rozwoju gospodarczego, ale również istotne źródło wpływu na środowisko. Według danych McKinsey & Company, 600 największych globalnych metropolii już dziś generuje około 60% PKB[1]. A jednocześnie już dziś obszary miejskie odpowiadają za ok. 75% emisji gazów cieplarnianych.

Choć duża część dyskusji wokół tego typu wskaźników skupia się na odpowiedzialności władz publicznych na szczeblu krajowym czy lokalnym, UNEP w swoich raportach „Emissions Gap Report” czy „GEO for Business” wskazuje, że to biznes ma dużą rolę do odegrania, jeśli chodzi o transformację zarówno globalnej, jak i lokalnych gospodarek w kierunku neutralności klimatycznej.

Tworzenie pozytywnego otoczenia dla zmian modeli biznesowych wymaga poszerzania wiedzy biznesu, a także przedstawicieli administracji krajowej i samorządowej, na temat zrównoważonego rozwoju. Zlekceważenie tego wyzwania może oznaczać realne ryzyka biznesowe dla sporej części rynku, generować napięcia społeczne oraz niewykorzystane okazje dla gospodarczej odbudowy i rozwoju miast w różnych rejonach świata. Jednocześnie gospodarki świata stoją przed ogromnym wyzwaniem zasypania luki w finansowaniu niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu infrastruktury, która w ujęciu globalnym szacowana jest na 1,8-2,4 bln USD rocznie, z czego większość potrzebna jest na obszarach miejskich[2].

Wspierając realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i angażując się w edukację na ten temat Santander Bank Polska razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa zapraszają do udziału w debacie „Wspieranie zielonej przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym”, która odbędzie się podczas tegorocznego Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Tematem debaty będzie miejska przedsiębiorczość, która realizować będzie zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz sposoby wspierania aktywności gospodarczej. Udział w debacie wezmą m.in.:

*          Jessica Thorn z Uniwersytetu St. Andrews (Szkocja), koordynująca powstanie raportu UNEP z cyklu „GEO for Business” poświęconego budowie odpowiadającej na wyzwania środowiskowe infrastruktury

*          Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

*          Bartłomiej Kozek, kierownik działu zielonej transformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

*          Marcos Soares Ribeiro, Deputy Head of Responsible Banking, Santander Portugal

Dyskusję moderować będzie Mateusz Pawlak, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.

[1] McKinsey & Company, Urban World: Mapping the economic power of cities.

[2] UNFCCC, 2019 Forum on Standing Committee on Finance, Climate Finance and Sustainable Cities

Rozmowę realizowaną w języku angielskim w ramach ścieżki dialogowej na temat przyszłości miejskich gospodarek oraz ich finansowania poprzedzi prezentacja wprowadzająca Jessiki Thorn.

Debata „Wspieranie zielonej przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym” odbędzie się w środę, 29 czerwca, w godz. 14.30-16.00.

Udział w wydarzeniu wymaga zarejestrowania się na Światowym Forum Miejskim. Rejestracja możliwa jest do 25 czerwca na stronie https://www.unevents.org/Home/Register