Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander wraz z Cambridge Judge Business School oferują 1 000 stypendiów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatycznych

 

Grupa Santander wraz z Cambridge Judge Business School, najbardziej znaną instytucją oświatową zajmującą się kwestiami zrównoważonego rozwoju, oferują 1 000 Stypendiów Santander Sustainability Scholarships | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School.

Stypendia są skierowane do osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w zielonych inicjatywach w swoim miejscu pracy, niezależnie od sektora lub które chciałyby zmienić swój profil zawodowy na związany ze zrównoważonym rozwojem. Stypendia będą dostępne dla rezydentów 13 krajów (Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemiec, Meksyku, Peru, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Urugwaju).

Sześciotygodniowy międzynarodowy pogram realizowany w formacie online oferuje uczestnikom globalne spojrzenie na problemy środowiskowe oraz globalne wyzwania dotyczące utraty bioróżnorodności, wylesienia, odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowym doświadczeniem będzie możliwość rozwijania praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania kryteriów ESG (dot. środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego) na przykładzie działalności konkretnych spółek.

– Zielona transformacja, przejście na nisko- lub zeroemisyjne metody działania to największe i najbardziej naglące wyzwanie przed jakim stoimy jako społeczeństwo. Coraz więcej firm wyznacza sobie konkretne cele dekarbonizacyjne a zrównoważony rozwój jest elementem strategii biznesowych. Pracodawcy poszukują więc na rynku pracy kandydatów mający odpowiednią wiedzę z tego obszaru. Dlatego zapraszamy do udziału w projekcie zarówno osoby, które wchodzą na rynek pracy i chcą poszerzyć swoje kompetencje, ale również tych którzy chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową. Jest to wyjątkowa okazja do spojrzenia na wyzwania jakie przed nami stoją z perspektywy globalnej – wyjaśnia Katarzyna Teter, men. Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG.

Kurs wyposaży uczestników w narzędzia niezbędne do podejmowania inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem w środowisku pracy i analizowania ich wpływu.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać na https://app.becas-santander.com/pl/program/ do 9 czerwca. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu od Cambridge Judge Business School Executive Education.

Profesor Mauro Guillén, Dziekan Cambridge Judge Business School, podkreśla, że "osiągniecie zrównoważonego rozwoju to największe wyzwanie, z jakim dziś się mierzymy.  University of Cambridge oraz Cambridge Judge Business School są prekursorami w zakresie podejmowanych działań nakierowanych na zrozumienie tego złożonego wyzwania oraz sposobów jego podejmowania.  Przestaliśmy już postrzegać je jako problem wyłącznie przyszłych pokoleń. Powinniśmy aktywnie uczestniczyć w inicjatywach mających na celu rozwiązanie tego problemu.  Bardzo cieszę się, ze współpracy z Grupą Santander w zakresie dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie.  Jestem pewien, że razem możemy więcej i  z niecierpliwością czekam na kolejne inicjatywy, które będziemy wspólnie podejmować".