Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska i Uniwersytet Szczeciński uruchamiają bezpłatny kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy

Santander Bank Polska wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim przygotował kurs nauki języka polskiego, by wspierać osoby z Ukrainy. Zajęcia będą realizowane na poziomie podstawowym, w systemie online. Program ma na celu likwidację bariery językowej i poprawienie możliwości komunikacyjnych uczestników.

Dla osób przybywających z Ukrainy znajomość języka polskiego jest kluczowa, aby móc się porozumiewać, uczyć lub pracować w Polsce. Dlatego Santander Bank Polska chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom, razem z Uniwersytetem Szczecińskim, zorganizował otwarty kurs języka polskiego.

- Naszą misją jest wspieranie społeczności poprzez współpracę z uczelniami, które mają odpowiednie zaplecze merytoryczne do prowadzenia tego typu kursów. Posługiwanie się językiem polskim jest podstawową kompetencją wymaganą na wielu stanowiskach pracy. Mam nadzieję, że pomoc, którą zaoferujemy wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim, ułatwi naszym klientom, przyjaciołom, rodzinom i gościom z Ukrainy odnalezienie się w kraju i przyczyni się do łatwiejszego startu na polskim rynku pracy i uczelniach – mówi Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades.

Aby jak najbardziej ułatwić uczestnikom udział w zajęciach, program będzie realizowany online. Spotkania odbędą się przy użyciu aplikacji Zoom oraz streamingu na Facebooku. Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym przez lektorkę z Uniwersytetu Szczecińskiego. Poruszone zostaną zarówno tematy, które dotyczą życia codziennego, jak i zagadnienia oraz zwroty potrzebne w środowisku pracy. Aby każdy zainteresowany mógł skorzystać z materiałów w dogodnym dla siebie momencie, nagrania z lekcji zostaną umieszczone na stronie https://www.santander.pl/kurs-polskiego.

- Uniwersytet Szczeciński aktywnie włącza się od pierwszych dni wojny w pomoc Ukrainie. Wychodzimy naprzeciw wielu potrzebom. Jedną z nich jest szybkie poznanie podstaw języka polskiego, który ułatwi obywatelom Ukrainy pobyt w Polsce - w miejscu zamieszkania, w pracy, w codziennych kontaktach z Polakami. Organizując kurs języka polskiego w trybie zdalnym, chcemy trafić szczególnie do tych osób, które nie mogą uczestniczyć w naszych zajęciach bezpośrednich. Tak rozumiemy na Uniwersytecie naszą misję społeczną, którą konsekwentnie realizujemy – mówi dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, a przewidywany czas trwania to ok. 15 tygodni. Pierwsza lekcja jest zaplanowana na 20 kwietnia 2022 r.

Pełny harmonogram lekcji oraz link do spotkań na Zoom znajdują się na stronie internetowej https://www.santander.pl/kurs-polskiego.

Kurs jest przeznaczony dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat i chce nauczyć się języka polskiego. Nie są wymagane zapisy ani udział w rekrutacji.