wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander wspiera przedsiębiorczość kobiet poprzez kolejną edycję programów stypendialnych

Badania przeprowadzone w trakcie pandemii wskazują, na wciąż dużą nierówność płciową na stanowiskach kierowniczych, mimo że udział kobiet na polskim rynku pracy to aż 40%1. Jak podaje fundacja Sukces Pisany Szminką, w 2021 roku kobiety pełniły rolę prezesów tylko w 19% firm w Polsce, a odsetek pań w zarządach to zaledwie 25%. Grupa Santander chce wspierać liderki w strukturach biznesowych, oferując im dedykowane programy stypendialne. 

Grupa Santander od lat jest mocno zaangażowana w działania na rzecz wyrównywania szans m.in. jeśli chodzi o dostęp do edukacji różnych grup społecznych. Swoje cele, w tym zakresie realizuje głównie poprzez inicjatywy Santander Universidades. Tym razem, bank postanowił uruchomić dwa specjalne projekty stypendialne skierowane wyłącznie do kobiet. Ich celem jest wspieranie w rozwoju zawodowym i budowaniu kompetencji przywódczych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania silnej pozycji na rynku pracy.   

Obydwa projekty stypendialne realizowane są we współpracy z London School of Economics and Political Science (LSE). W przypadku obu programów, uczestniczki muszą znać język angielski na poziomie C1 lub wyższym i mieszkać w jednym z 13 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Niemcy, Meksyk, Portugalia, Polska, Peru, Hiszpania, Wielka Brytania, USA i Urugwaj). 

Wprowadzając oba programy, chcemy jeszcze wyraźniej podkreślić nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W szczególności dążenia do osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Projekty stypendialne stworzone wspólnie z LSE mają wspierać kobiety na stanowiskach menedżerskich, zarówno na wyższym, jak i na średnim szczeblu, gdzie umiejętności takie jak negocjacje, komunikacja, przywództwo oraz zarządzanie zespołem i zmianą są istotnym elementem sukcesu – powiedziała Magdalena Proga-Stępień, dyrektor Dystrybucji w Santander Bank Polska. 

Santander Women Scholarships | W50 Leadership 2022 – LSE 

Program szkoleniowy dla 50 kobiet, które zajmują wyższe stanowiska kierownicze. 

Zajęcia w ramach stypendium będą odbywały się stacjonarnie, w Londynie, na kampusie LSE - jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Oprócz pełnego kosztu programu szkoleniowego stypendium obejmuje koszty zakwaterowania w Londynie w terminach spotkań. 

Podczas zajęć grupowych i indywidualnych sesji coachingowych uczestniczki dowiedzą się, jak kształtować i pracować nad dobrym stylem przywództwa. Ponadto będą miały okazję dzielić się doświadczeniami z kobietami z różnych krajów i stworzyć globalną sieć liderek. Po fazie spotkań, druga część stypendium będzie polegała na przygotowaniu planu rozwoju modelu przywództwa we współpracy z mentorami on-line. 

Zgłoszenia można składać do 15 marca na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-women-w50-leadership-2022-lse

Santander Women Scholarships | Emerging Leaders 2022 – LSE 

To siedmiotygodniowy program realizowany w pełni online, którego celem jest uwolnienie potencjału nowej generacji liderek.  

Program oferuje 125 stypendiów dla kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla, które chcą rozwijać swoją karierę, niezależnie od wieku i branży. Wybrane kandydatki otrzymają szkolenie, narzędzia i umiejętności, których potrzebują, aby zwiększyć swój wpływ, siłę przekonywania i skuteczność działania na stanowiskach kierowniczych, które obejmą w przyszłości. 

– Program w ogromnym stopniu skupia się na refleksji, samopoznaniu i zrozumieniu lidera w nas samych. Była to dla mnie bardzo trudna podróż w rozwoju osobistym, miała ogromny wpływ na moje życie osobiste i zawodowe – powiedziała Virginia Pérez, architektka i była uczestniczka programu Emerging Leaders. 

Uczestniczki przejdą szkolenie rozwijające umiejętności negocjacyjne. W trakcie zajęć poznawać będą także strategie rozwiązywania konfliktów i rozwijać umiejętności komunikacyjne. 

Więcej szczegółów oraz zapisy na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-women-emerging-leaders-2022-lse

Zapisy trwają do 6 kwietnia, natomiast kurs zacznie się 15 czerwca br. 

Inicjatywy w ramach obu programów są zbieżne z zaangażowaniem Santander na rzecz równych szans dla mężczyzn i kobiet we wszystkich krajach, w których działa grupa. Bank, który jest jedną z dziesięciu wiodących firm na świecie w tym obszarze według Bloomberg Gender Equality Index z 2021 r., dołączył do programu ONZ na rzecz równości płci Global Compact w 2020 r. i przystąpił do programu Target Gender Equality (TGE) zainicjowanego przez tę instytucję w 19 krajach, którego celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach spółek oraz na stanowiskach kierowniczych. 

Rada Dyrektorów Santander składa się w 40% z kobiet, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla firm notowanych w madryckim indeksie giełdowym IBEX. Bank wyznaczył sobie cel, aby do 2025 r. odsetek kobiet wśród osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze wyniósł 30%. 

Grupa Santander i jej wsparcie dla szkolnictwa wyższego 

Jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości Banco Santander aktywnie działa na rzecz postępu i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Poprzez program Santander Universidades od 25 lat jest pionierem w dziedzinie wspierania edukacji, przedsiębiorczości i zatrudnienia, czym wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych. Dotychczas Grupa Santander pomogła 790 tys. studentów, osób samozatrudnionych, start-upów oraz małych i średnich firm, udzielając im wsparcia finansowego o wartości ponad 2,1 mld euro i zawierając umowy z ponad 1000 uniwersytetów w 15 krajach.

[1] https://www.rp.pl/biznes/art19292581-coraz-mniej-kobiet-w-zarzadach-polskich-firm