Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander wspiera przedsiębiorczość kobiet poprzez kolejną edycję programów stypendialnych

Badania przeprowadzone w trakcie pandemii wskazują, na wciąż dużą nierówność płciową na stanowiskach kierowniczych, mimo że udział kobiet na polskim rynku pracy to aż 40%1. Jak podaje fundacja Sukces Pisany Szminką, w 2021 roku kobiety pełniły rolę prezesów tylko w 19% firm w Polsce, a odsetek pań w zarządach to zaledwie 25%. Grupa Santander chce wspierać liderki w strukturach biznesowych, oferując im dedykowane programy stypendialne. 

Grupa Santander od lat jest mocno zaangażowana w działania na rzecz wyrównywania szans m.in. jeśli chodzi o dostęp do edukacji różnych grup społecznych. Swoje cele, w tym zakresie realizuje głównie poprzez inicjatywy Santander Universidades. Tym razem, bank postanowił uruchomić dwa specjalne projekty stypendialne skierowane wyłącznie do kobiet. Ich celem jest wspieranie w rozwoju zawodowym i budowaniu kompetencji przywódczych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania silnej pozycji na rynku pracy.   

Obydwa projekty stypendialne realizowane są we współpracy z London School of Economics and Political Science (LSE). W przypadku obu programów, uczestniczki muszą znać język angielski na poziomie C1 lub wyższym i mieszkać w jednym z 13 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Niemcy, Meksyk, Portugalia, Polska, Peru, Hiszpania, Wielka Brytania, USA i Urugwaj). 

Wprowadzając oba programy, chcemy jeszcze wyraźniej podkreślić nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W szczególności dążenia do osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Projekty stypendialne stworzone wspólnie z LSE mają wspierać kobiety na stanowiskach menedżerskich, zarówno na wyższym, jak i na średnim szczeblu, gdzie umiejętności takie jak negocjacje, komunikacja, przywództwo oraz zarządzanie zespołem i zmianą są istotnym elementem sukcesu – powiedziała Magdalena Proga-Stępień, dyrektor Dystrybucji w Santander Bank Polska. 

Santander Women Scholarships | W50 Leadership 2022 – LSE 

Program szkoleniowy dla 50 kobiet, które zajmują wyższe stanowiska kierownicze. 

Zajęcia w ramach stypendium będą odbywały się stacjonarnie, w Londynie, na kampusie LSE - jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Oprócz pełnego kosztu programu szkoleniowego stypendium obejmuje koszty zakwaterowania w Londynie w terminach spotkań. 

Podczas zajęć grupowych i indywidualnych sesji coachingowych uczestniczki dowiedzą się, jak kształtować i pracować nad dobrym stylem przywództwa. Ponadto będą miały okazję dzielić się doświadczeniami z kobietami z różnych krajów i stworzyć globalną sieć liderek. Po fazie spotkań, druga część stypendium będzie polegała na przygotowaniu planu rozwoju modelu przywództwa we współpracy z mentorami on-line. 

Zgłoszenia można składać do 15 marca na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-women-w50-leadership-2022-lse

Santander Women Scholarships | Emerging Leaders 2022 – LSE 

To siedmiotygodniowy program realizowany w pełni online, którego celem jest uwolnienie potencjału nowej generacji liderek.  

Program oferuje 125 stypendiów dla kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla, które chcą rozwijać swoją karierę, niezależnie od wieku i branży. Wybrane kandydatki otrzymają szkolenie, narzędzia i umiejętności, których potrzebują, aby zwiększyć swój wpływ, siłę przekonywania i skuteczność działania na stanowiskach kierowniczych, które obejmą w przyszłości. 

– Program w ogromnym stopniu skupia się na refleksji, samopoznaniu i zrozumieniu lidera w nas samych. Była to dla mnie bardzo trudna podróż w rozwoju osobistym, miała ogromny wpływ na moje życie osobiste i zawodowe – powiedziała Virginia Pérez, architektka i była uczestniczka programu Emerging Leaders. 

Uczestniczki przejdą szkolenie rozwijające umiejętności negocjacyjne. W trakcie zajęć poznawać będą także strategie rozwiązywania konfliktów i rozwijać umiejętności komunikacyjne. 

Więcej szczegółów oraz zapisy na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-women-emerging-leaders-2022-lse

Zapisy trwają do 6 kwietnia, natomiast kurs zacznie się 15 czerwca br. 

Inicjatywy w ramach obu programów są zbieżne z zaangażowaniem Santander na rzecz równych szans dla mężczyzn i kobiet we wszystkich krajach, w których działa grupa. Bank, który jest jedną z dziesięciu wiodących firm na świecie w tym obszarze według Bloomberg Gender Equality Index z 2021 r., dołączył do programu ONZ na rzecz równości płci Global Compact w 2020 r. i przystąpił do programu Target Gender Equality (TGE) zainicjowanego przez tę instytucję w 19 krajach, którego celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach spółek oraz na stanowiskach kierowniczych. 

Rada Dyrektorów Santander składa się w 40% z kobiet, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla firm notowanych w madryckim indeksie giełdowym IBEX. Bank wyznaczył sobie cel, aby do 2025 r. odsetek kobiet wśród osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze wyniósł 30%. 

Grupa Santander i jej wsparcie dla szkolnictwa wyższego 

Jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości Banco Santander aktywnie działa na rzecz postępu i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Poprzez program Santander Universidades od 25 lat jest pionierem w dziedzinie wspierania edukacji, przedsiębiorczości i zatrudnienia, czym wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych. Dotychczas Grupa Santander pomogła 790 tys. studentów, osób samozatrudnionych, start-upów oraz małych i średnich firm, udzielając im wsparcia finansowego o wartości ponad 2,1 mld euro i zawierając umowy z ponad 1000 uniwersytetów w 15 krajach.

[1] https://www.rp.pl/biznes/art19292581-coraz-mniej-kobiet-w-zarzadach-polskich-firm