Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska dla Osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Santander Bank Polska od wielu lat dba o inkluzywność oraz łatwy dostęp do usług finansowych dla wszystkich grup klientów. Dlatego zapewnia pracownikom odpowiednie kompetencje, stale ich szkoli i uzupełnia niezbędną w tym zakresie wiedzę.

Santander Bank Polska dba o tworzenie uniwersalnych usług i rozwiązań, aby wszyscy klienci mieli do nich równie łatwy dostęp. Jednym z ważnych celów jest także tworzenie inkluzywnego środowiska pracy.

Klienci banku mogą korzystać  m.in. z obsługi w Polskim Języku Migowym w każdym oddziale i kanałach online oraz z bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które stanowią już prawie 90% wszystkich bankomatów Santander Bank Polska. Ponadto bank ma sieć oddziałów bez barier architektonicznych, w tym oddziały z pętlami indukcyjnymi, które są dużym wsparciem obsługi osób niedosłyszących

- Zależy nam, żeby nikt z naszych klientów ani pracowników nie czuł się pominięty. Chcemy, by nasi klienci doświadczali równego i pełnego dostępu do produktów i usług banku. Ważne jest dla nas tworzenie miejsca pracy, w którym różnosprawność nie jest wyzwaniem, a wykorzystaną szansą do wzajemnego uczenia się i rozwoju organizacji – mówi Maria Wlaźlak, dyrektor Biura Etyki i Relacji w Santander Bank Polska.

Bank od kilku lat realizuje szkolenia z obsługi klientów, które przybliżają potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy mogą także korzystać z wielu materiałów wspierający obsługę i komunikację z klientami. Przygotowano poradniki, infografiki, a także webinary o potrzebach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami czy o podstawach języka migowego. W ramach programu adaptacyjnego prowadzony jest również blok poświęcony obsłudze osób z różnymi potrzebami.

Santander Bank Polska jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności i jako pracodawca zobowiązuje się do realizacji zapisów karty w swoim codziennym działaniu. Projekt Różnosprawni przygotowuje bank do zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Działania wspierające inkluzywną obsługę prowadzone są pod hasłem „Obsługa Bez Barier”.

Więcej o tym programie można dowiedzieć się ze strony:  www.santander.pl/obb