wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska prezentuje nowy „Raport ESG”

Santander Bank Polska po raz ósmy przygotował raport podsumowujący wpływ organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Podążając za oczekiwaniami interesariuszy i inwestorów oraz rynku publikacja zmieniła nazwę na „Raport ESG”. Po raz czwarty jest przygotowana w formie strony internetowej. Nowością w tym roku jest opublikowany wraz z raportem serwis ESG.

Skrót ESG odnosi się do trzech kluczowych z punktu widzenia odpowiedzialnego biznesu zagadnień - E-environmental, S-social, G-corporate governance. Wyniki firmy w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego pokazują dojrzałość organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Strona internetowa raportu i serwisu ESG opublikowana jest w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Została dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, jest zgodna z międzynarodowym standardem o dostępności dla osób o indywidualnych potrzebach (WCAG 2.1 na poziomie AA) i posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org. Nowością jest serwis ESG, gdzie prezentowane są istotne wskaźniki w podziale na: środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego. Wskaźniki, które osiąga Santander Bank Polska będą aktualizowane co 6 miesięcy.

Rok 2020 minął nam wszystkim pod znakiem pandemii. Dla naszej spółki był to czas sprawdzianu, czy wdrażane przez nas zasady zrównoważonego rozwoju i strategia odpowiedzialnej bankowości będą realizowane w czasie kryzysu. Czy nie zapomnimy o innych niż bieżące wyzwaniach, przed którymi stoimy jako jeden z największych banków w Polsce? Zdaliśmy ten egzamin, o czym świadczy m.in. dziesięciokrotne zwiększenie finansowania OZE, wprowadzenie takich produktów, jak zrównoważone obligacje czy osiągnięcie neutralności w zakresie emisji własnych. Odpowiedzialna bankowość to nasz kręgosłup, element strategii, który realizujemy pomimo, albo nawet zwłaszcza, w trudnych czasach. Mamy ambitne cele, takie jak deklaracja osiągnięcia do 2050 roku neutralności, jeśli chodzi o emisje netto CO2. Proces ten obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację floty, ale także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów. Ten drugi cel osiągniemy z jednej strony poprzez deinwestycje w tzw. „sektory brudne”, ale także przez zwiększenie naszego udziału w finansowanie źródeł energii odnawialnej (OZE) – wyjaśnia Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

Sprawozdania z realizacji celów osiągnięcia neutralności emisji węglowej bank będzie przedstawiał na stronach serwisu ESG oraz w kolejnych raportach ESG.

Jak co roku proces tworzenia raportu był oparty o dialog z interesariuszami, wśród których znaleźli się pracownicy, klienci i organizacje pozarządowe. Wszystkie opinie uczestników rozmów zostały przeanalizowane, a bank do części odniósł się w raporcie publikując m.in. obszerny rozdział dedykowany wpływowi organizacji na klimat. Inne ważne tematy, które poruszono to bezpieczeństwo usług i danych klientów, satysfakcja klientów oraz osiągane wyniki finansowe i stabilność finansowa.

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów oraz Unii Europejskiej. Są to przede wszystkim wskaźniki ESG, na bazie których tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw oraz innych organizacji.

Materiał został przygotowywany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative, na poziomie Core. Przed publikacją kluczowe wskaźniki poddano weryfikacji przez niezależnego audytora. Raport jest także zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dot. ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, a także z zasadami UNEP FI – Principles for Responsible Banking oraz prezentuje jak działania banku przyczyniają się do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nowością jest dostosowanie dokumentu do wytycznych odnośnie raportowania ESG opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz EBOiR. Raport odnosi się również do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia Santander Bank Polska i sektora finansowego takich jak TCFD czy 17SDG.

Raport można przeczytać i pobrać w wersji pdf, na stronie esg.santander.pl

Konkurs na zdjęcie i ekologiczny mural

Zdjęcie główne wykorzystane w tegorocznym „Raporcie ESG”, to fotografia, która zwyciężyła w specjalnym konkursie ogłoszonym na profilu Santander Bank Polska na Facebooku - „Zielono mi w obiektywie”. W pierwszym etapie zdjęcia oceniane były przez jury, któremu przewodniczyła Karolina Jonderko, laureatka World Press Photo 2021. Następnie wybrane 4 zdjęcia finałowe, które według jury kreatywnie przedstawiły ochronę klimatu i środowiska naturalnego w Polsce, poddane zostały głosowaniu internautów na profilu banku. Wygrał Tomasz Moczkodan, jego kreatywna praca została zdjęciem głównym Raportu ESG i stała się także inspiracją do stworzenia ekologicznego muralu w Warszawie. Eko mural powstawał 1 sierpnia 2021 roku w Warszawie na ul. Francuskiej, przy rondzie Waszyngtona. Został namalowany fotokatalityczną farbą, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza. Mural można oglądać do końca września br.

Santander Bank Polska prezentuje nowy „Raport ESG” - Informacja prasowa Pobierz