wróć do listy informacji prasowych

Ubezpieczenie Życie i zdrowie w aplikacji mobilnej Santander Bank Polska

Klienci Santander Bank Polska mogą kupić ubezpieczenie Życie i zdrowie już nie tylko w oddziale, przez telefon i  w internecie, ale także w aplikacji mobilnej banku. W każdym kanale dla klienta jest dostępna taka sama oferta. Wdrożenie sprzedaży ubezpieczenia Życie i zdrowie w pełnym zakresie przez aplikację mobilną to wyróżnik Santander Bank Polska S.A.

Ubezpieczenie Życie i zdrowie przygotowało Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. To kompleksowe ubezpieczenie, które ma szeroki i elastyczny zakres ochrony. Podstawą ubezpieczenia jest pakiet na życie, do którego klient może dobrać pakiet zdrowotny, szpitalny, wypadkowy, a także pakiet dla dziecka. Kupując ubezpieczenie w Santander Bank Polska klient ma do wyboru wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 300 tys. zł na wypadek śmierci oraz do 150 tys. zł na wypadek nowotworu i innego poważnego zachorowania. Oferowane jest od roku w kolejnych kanałach sprzedaży banku.

Możliwość zakupu ubezpieczenia Życie i zdrowie w aplikacji mobilnej to nowość w bancassurance. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Oferujemy naszym klientom w aplikacji mobilnej nie tylko szeroką ochronę, ale i wysokie sumy ubezpieczenia – mówi Wioletta Macnar, prezes Santander Aviva TUŻ S.A.

Cieszymy się, że wprowadziliśmy do oferty tak elastyczny produkt na życie i zdrowie, który odpowiada na różne potrzeby naszych klientów. W zależności od ich wieku, stylu życia, czy też sytuacji rodzinnej mogą oni wybrać odpowiednią dla siebie ochronę. Umożliwienie zakupu ubezpieczenia samodzielnie przez internet czy aplikację mobilną jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, bo coraz więcej rzeczy robimy zdalnie – dodaje Joanna Borysiewicz, odpowiedzialna za bancassurance w Santander Bank Polska S.A.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – to spółki joint venture utworzone przez Santander Bank Polska S.A. i spółkę z grupy Aviva. Działają od 2008 roku i oferują szeroki zakres ubezpieczeń klientom Banku.

 

 

 

 

***

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Aviva TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku oraz po zalogowaniu do Santander internet i Santander mobile. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Wszystkie wymienione numery telefonów – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.10.2020 r.

 

Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej. Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdują się na santander.pl/PAD