Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Do 800 zł od Santander Bank Polska w 3. edycji promocji karty kredytowej Visa

Klienci Santander Bank Polska, korzystając z karty Visa Silver Akcja Pajacyk albo z Visa Platinum, mogą zyskać do 800 zł.  

Od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. klienci Santander Bank Polska mogą dołączyć do promocji dla karty kredytowej Visa. Objęte są nią dwie karty kredytowe – Visa Silver Akcja Pajacyk (RRSO: 9,10%) oraz Visa Platinum (RRSO: 10%).

Kienci, którzy dołączą do akcji mogą otrzymać do 800 zł, w tym:

- do 600 zł – zwrot 1% za płatności kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (główną lub dodatkową) przez 12 miesięcy, max. 50 zł miesięcznie

- 100 zł - za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver Akcja Pajacyk albo Visa Platinum,

- 100 zł - za zlecenie przelewu na min. 1000 zł z rachunku karty kredytowej na dowolne konto osobiste (Fast Cash). Można to zrobić tylko podczas składania wniosku o główną kartę kredytową.

Za spełnienie warunków promocji, nagrody przekazywane są na rachunek głównej karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk albo Visa Platinum. 1% zwrotu za płatności kartą jest wypłacany do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, a 100 zł za zawarcie umowy o kartę dodatkową oraz 100 zł za skorzystanie z usługi Fast Cash jednorazowo, do końca listopada 2021 r.

Dodatkowo klienci, wybierając kartę Visa Silver Akcja Pajacyk pomagają w finansowaniu posiłków. Santander Bank Polska przekazuje część dochodu z każdej transakcji i wydanej karty na wsparcie programu dożywiania dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej: #PajacykBezPrzerwy. Z kolei klienci, który wybiorą kartę Visa Platinum mogą skorzystać Pakiet Usług Assistance i usługi concierge, które obejmują, m.in. pomoc medyczną, pomoc w domu czy w podróży samochodem.

Przystąpienie do akcji gwarantuje także dodatkowe oszczędności - przez pierwszy rok klienci będą zwolnieni z opłaty miesięcznej za kartę. Karta pozwala także korzystać z programu Visa Oferty. Osoby, które spełnią warunki udziału w programie, dostaną zwrot części pieniędzy za zakupy u partnerów. Szczegóły programu dostępne są na www.visaoferty.pl

Warunki i regulamin promocji: santander.pl/visa800

 

 

 

Przykład reprezentatywny:

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 3700 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. 7,20% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,10%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3700 zł, całkowita kwota do zapłaty 4159,40 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, całkowity koszt kredytu 459,40 zł (w tym: odsetki 369,40 zł, opłata miesięczna w pierwszym roku 0 zł, w drugim  roku 90 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na 01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

***

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych objętych tym materiałem na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Przelew z rachunku karty kredytowej to polecenie przelewu albo polecenie przelewu wewnętrznego. Konto osobiste to rachunek płatniczy.

Szczegóły oferty, informacja o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu na santander.pl oraz na infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora