wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska liderem sprzedaży kredytu z gwarancją Biznesmax refundującą odsetki

Santander Bank Polska został nagrodzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego za najwyższą sprzedaż kredytu z gwarancją Biznesmax. Bank ma ponad 45% udział w całym rynku sprzedaży tego kredytu.

W Programie Biznesmax Bank, w oparciu o współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udziela kredytu z bezpłatną gwarancją jako zabezpieczenie do 80% kapitału tego kredytu. Dodatkową zaletą dla firm, korzystających z kredytu z tą gwarancją jest możliwość́ uzyskania z BGK zwrotu zapłaconych odsetek od kredytu. Jest to tzw. dopłata do oprocentowania, która jest przekazywana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w oparciu o który funkcjonuje także gwarancja Biznesmax.

O kredyt z gwarancją Biznesmax mogą się ubiegać mikro, małe i średnie firmy, które cechuje potencjał innowacyjny lub realizują projekt proekologiczny.

Santander Bank Polska brał czynny udział w wypracowaniu ostatecznego kształtu programu gwarancji Biznesmax i od początku bardzo aktywnie promował go wśród swoich klientów.

- Oferujemy produkt, atrakcyjny finansowo dzięki całkowicie darmowej gwarancji połączonej z refundacją odsetek, który trafia w oczekiwania mniejszych i średnich firm. Chcemy wspierać przedsiębiorstwa i ich rozwój. Wspieramy je też w całym procesie ubiegania się o gwarancję i dopłaty. Dostrzegamy coraz większą rolę instytucji finansowych w procesach transformacji i zrównoważonego rozwoju. – mówi Artur Chodacki, odpowiedzialny za obszar Agile w Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Santander Bank Polska.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”.

Gwarancje mogą być udzielane w okresie do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia udzielania gwarancji w przypadku wyczerpania limitu przeznaczonego na program gwarancji będącego w dyspozycji BGK.