Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska udziela pierwszego w Polsce kredytu korporacyjnego ESG-linked

Santander Bank Polska podpisał z Energą pierwszą w Polsce umowę kredytową ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jest to pierwszy tego typu kredyt udzielony w Polsce.

Umowa podpisana przez konsorcjum 5 banków dotyczy kredytu rewolwingowego (RCF). Obowiązuje do 2024 roku, z możliwością jej przedłużenia do 2026 roku. Wysokość marży kredytowej będzie uzależniona od  wyników firmy osiągniętych w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: dbałości o środowisko naturalne, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (wskaźniki ESG). Ocena wskaźników ESG będzie wykonywana raz do roku przez Vigeo Eiris (spółka z Grupy Moody’s) - niezależną, międzynarodową agencję ratingową wyspecjalizowaną w obszarze ESG. Dodatkowo, zapisy w umowie zakazują przeznaczania środków pochodzących z kredytu na jakiekolwiek nakłady inwestycyjne w zakresie energetyki węglowej.

Jest to pierwsza na polskim rynku umowa kredytowa, której warunki finansowe są ściśle uzależnione od zaangażowania kredytobiorcy w działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Santander Bank Polska, wprowadzając do Polski model finansowania ESG-linked, realizuje założenia swojej strategii banku odpowiedzialnego, wspierającego inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze energetycznym.

- Santander aktywnie angażuje się we wsparcie polskiego sektora energetycznego w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie w formule ESG-linked jest instrumentem, który wprowadza dla kredytobiorcy wymierne zachęty, ale również realną odpowiedzialność za działania w kierunku poprawy profilu środowiskowego i społecznego - powiedział Maciej Tarnawski, dyrektor zarządzający Departamentu Rynków Kredytowych w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska.

ESG-linked to nowy model finansowania, który rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. W 2018 roku globalna wartość tego rynku wyniosła 77,2 miliarda USD, co stanowi 60% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.
W pierwszym kwartale 2019 roku, Grupa Santander brała udział w ponad 70% nowych transakcjach finansowania typu ESG-linked na całym świecie, zajmując wiodącą pozycję wśród banków oferujących produkty kredytowe w tym modelu.

- Cieszymy się z faktu, że Santander Bank Polska jako pierwszy bank wprowadza ten produkt na polski rynek. Bazując na naszych doświadczeniach w innych krajach, jesteśmy przekonani, że finansowania typu ESG-linked mogą stać się wartościową częścią struktury finansowania polskich firm z wielu sektorów, którym zależy na rozszerzeniu dialogu z partnerami finansowymi o cele w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej - dodał Maciej Tarnawski.

Formuła kredytów ESG-linked motywuje przedsiębiorstwa do inwestowania w zrównoważony rozwój poprzez premiowanie takiego zaangażowania korzystnymi warunkami finansowania kredytu, a  z drugiej strony wyższymi marżami w przypadku, kiedy kredytobiorca nie spełni wytyczonych celów ESG.

Zobowiązania firm wynikające z finansowania ESG, związanego ze zrównoważonym rozwojem są analizowane i oceniane przez niezależne agencje analityczne. Wyniki corocznych audytów są dla banków podstawą do ewaluacji kosztów kredytowania dla kredytobiorcy.

W przypadku umowy z Energą, rolę audytora ESG będzie pełnić Vigeo Eiris - międzynarodowa agencja ratingowa należąca do grupy Moody’s, specjalizująca się w zakresie oceny integracji czynników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach na całym świecie.

Umowa została zawarta w konsorcjum z czterema innymi bankami: CaixaBank, MUFG Bank, PKO BP i BGK.  Santander Bank Polska pełni w niej rolę koordynatora, agenta i agenta ESG.