Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander organizuje specjalistyczne szkolenia z transformacji cyfrowej dla 180 studentów

Grupa Santander, za pośrednictwem programu Santander Universidades, realizowanego w Polsce przez Santander Bank Polska oraz fundacja Fundación IE, hiszpańskiego uniwersytetu IE University, podpisały porozumienie dzięki któremu 180 studentów z 15 krajów będzie mogło uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach poświęconych tematyce transformacji cyfrowej. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z zakresu technologii i innowacji, oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie w przyszłości.

- Santander chce pomagać studentom w rozwijaniu kompetencji zawodowych i pomóc im w wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje transformacja cyfrowa – mówi Javier López, dyrektor ds. Social Impact w Santander Universidades.

Dostęp do wiedzy to równe szanse

W ramach programu Digital Skills 100 studentów różnych kierunków studiów z Polski, Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Peru, Portugalii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju oraz Wielkiej Brytanii, otrzyma Stypendium Santander IE - Digital DNA. Dzięki stypendium wezmą udział w dwóch pięciotygodniowych kursach Hiops (High Impact Online Programs) prowadzonych w języku angielskim i hiszpańskim przez profesorów IE School of Human Sciences and Technology, jednej ze szkół hiszpańskiego IE University.

Pierwszy z kursów - Nowe Technologie w Innowacji, ma na celu wskazanie ścieżki rozwoju technologicznego z punktu widzenia firm oraz tego, jak firmy wykorzystują technologie do tworzenia przewagi konkurencyjnej. Drugi - Data Science i Wizualizacja w Biznesie, to przede wszystkim zajęcia praktyczne w ramach rozwoju kompetencji pracy z danymi i ich wizualizacji oraz wykorzystania data science w rozwoju przedsiębiorstwa. Program jest przeznaczony dla studentów ostatnich dwóch lat studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów, którzy otrzymali dyplom nie wcześniej niż w 2014 roku. Ponadto, 30 stypendystów weźmie udział w procesie rekrutacji na praktyki zawodowe w międzynarodowej siedzibie banku Santander w Hiszpanii.

- Wszyscy absolwenci, niezależnie od kierunku ukończonych studiów, muszą posiadać wspólne DNA, które pozwoli im zrozumieć świat cyfrowy, w którym żyjemy i zarządzać nim. Wzmacnianie i rozwijanie tego talentu jest częścią misji Grupy Santander oraz głównym celem naszego programu stypendialnego - mówi Carlos Mas, wiceprzewodniczący Fundación IE.

Jak największy zasięg

W kolejnych miesiącach udostępnionych zostanie kolejnych 80 stypendiów Santander w ramach współpracy Banco Santander z Fundación IE dla studentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, czyli kierunków wchodzących w skład grupy STEM (Science, Technology, Engineering, Maths).

Kandydaci mogą zapisywać się do programu w formularzu w linku: KLIK lub na stronie: https://www.becas-santander.com/en do 30 września 2019 r.

Dodatkowo, tysiąc finalistów programu Santander IE - Digital DNA, którzy ostatecznie nie zakwalifikują się do programu, a chcieliby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości, będzie mogło wziąć udział w programie szkoleniowym MOOC "Intelligence Tools for Digital Age" prowadzonym przez IE University. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat, który będzie dodatkowym atutem podczas ubiegania się o prace.

Santander stawia na Edukację

Santander to jedyny bank europejski uwzględniony w rankingu "Change the World 2018" magazynu Fortune. Dzięki swojemu zaangażowaniu w szkolnictwo wyższe za pośrednictwem Santander Universidades, bank został uznany za firmę najsilniej inwestującą w Edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500), a wkład w Edukację stał się jednym z jego znaków rozpoznawczych, o czym może świadczyć 1,2 tys. umów partnerskich zawartych z uniwersytetami i instytucjami w ponad 20 krajach, 1,700 mln EUR przeznaczonych na inicjatywy akademickie od roku 2002 i ponad 73 tys. stypendiów przyznanych studentom w 2018 r., a wszystko to z myślą o pomaganiu klientom w codziennych sukcesach oraz wspieraniu lokalnych społeczności.