Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Santander Bank Polska za I półrocze 2019

W I półroczu 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 958 mln zł. W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 1,6% r/r.

 

 • Zysk w  I półroczu był pod wpływem obciążeń regulacyjnych oraz kosztów jednorazowych. Dochody ogółem wzrosły o ponad 11%, należności brutto od klientów o 22%.Jednocześnie stale pracujemy nad wzrostem satysfakcji i lojalności naszych klientów.

 

 • Intensywnie postępuje cyfryzacja, zwiększamy zakres usług i produktów dostępnych online. Prowadzimy programy akceleracyjne dla fintechów, aby dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania. Kończymy także dostosowanie do wymogów PSD II, udostępniliśmy już środowisko produkcyjne.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska


Dochody ogółem - wyniosły 4,64 mld zł, i były wyższe o 11 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wyniki za I półrocze 2019 roku:

 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,2 mld zł i wzrósł o 16% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1mld zł i był na poziomie z ubiegłego
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,27 mld zł i zwiększyły się o 20% r/r pod wpływem zaksięgowania kosztów związanych z funduszem przymusowej restrukturyzacji banków w 1 kw. 2019 roku.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 kw. 2019 wynoszą łącznie 674 mln zł, z czego 283 mln zł to podatek bankowy, a 391 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 619 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 88 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,3% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (1H 2018 wyniósł 4,8%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,26% (17,78% na 30 czerwca 2018 r.) oraz Tier1: 14,45% (15,63% na 30 czerwca 2018 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r do 145,5 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 26% r/r do 77,4 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 17% r/r do 59,4 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 23% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 29% r/r, a biznesowe o 14% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 94% na koniec czerwca 2019 roku.

Na 30 czerwca 2019 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 15,8 mld zł i wzrosła o 5,2% w ciągu półrocza.

Transformacja cyfrowa Ciągły rozwój funkcjonalności i rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych w procesie sprzedażowym i posprzedażowym. O 23% wzrosła w ciągu roku liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnej, o ponad 81% liczba transakcji w tym kanale.

Linie biznesowe. Na koniec czerwca bank prowadził 1,5 mln Kont Jakie Chcę, liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych sięga 600 tys., tj. więcej o 163% niż przed rokiem. Dla sektora msp wprowadzono nowy, szybki proces kredytowy. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały satysfakcjonujące wyniki.

Bankowość detaliczna w  I H 2019 r.:

 • 3,7 mln kont osobistych w złotych;
 • 1,5 mln otwartych Kont Jakie Chcę;
 • 599 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+163% r/r);
 • 2,4 mln (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,5 mln klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 31,6 mln transakcji w bankowości mobilnej (+81% r/r) w  I poł. 2019;
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 56% r/r do poziomu 12,8 mld; kredyty hipoteczne w złotych 47% r/r do poziomu 38,6 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 31% r/r do poziomu 83,4 mld;
 • co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (29% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne);W I półroczu 8 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie; łącznie 40 oddziałów;

MŚP1 w  I H 2019 r.:

 • Wzrost wolumenu finansowania MŚP o 22% r/r do poziomu 13 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 30% r/r do poziomu 13,8 mld;
 • Nowy, szybki proces kredytowy;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 16% do poziomu 4,6 mld;
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży terminali POS o 70% r/r;
 • Około 4 tys. nowych użytkowników eKsięgowości;

 Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w  I H 2018 r.:

 • 15% wzrost przychodów r/r w sektorach strategicznych;
 • 14% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego;
 • 20% wzrost r/r na aktywach pracujących;
 • 12% wzrost r/r w depozytach;
 • Wsparcie ekspansji eksporterów – m.in. Program Rozwoju Eksportu;
 • Usprawnienia w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej iBiznes24;

 Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w  I H 2019 r.:

 • 39% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 35% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką;
 • 37% wzrost przychodów r/r z finansowania konsorcjalnego;
 • mandat na zaaranżowanie pierwszego w Polsce i regionie CEE kredytu typu ESG, w którym część marży jest powiązana ze spełnieniem przez kredytobiorcę określonych celów społeczno-środowiskowych (Environmental, Social and Governance);
 • umowa odnawialnego kredytu konsorcjalnego, wraz z innymi 8 bankami, ze spółką z sektora paliwowo-gazowego;
 • nagroda Euromoney za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce;

 Leasing w  I H 2019 r.:

 • Wartość sfinansowanych aktywów w  I półroczu 2019 r. to blisko 2,5 mld zł netto;
 • wartość portfela leasingowego przekroczyła 9,2 mld zł, wzrost +13% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości;
 • „Flotowy Lider Innowacyjności” za najlepszy produkt finansowy wspierający eko-mobilność - leasing 100% na finansowanie aut elektrycznych;
 • “Instytucja roku 2018” od portalu MojeBankowanie.pl za jakość obsługi Klientów firmowych – w tym m.in. proces uzyskania finansowania w postaci leasingu w 16 bankach;

 Faktoring w  I H 2019 r.:

 • obroty wyniosły 14,2 mld zł, wzrost +11% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł +12% r/r i osiągnął poziom 5,2 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem na poziomie 10,8%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 28% udziałem w rynku;
 • sprzedaż na koniec II kwartału wyniosła 1 mld zł;

Santander Consumer Bank w  I H 2019 r.:

 • należności kredytowe netto 16,6 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,5 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,7 mld zł;
 • Zysk netto 277 mln zł;
 • Wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych: kredyty ratalne e-commerce +37% r/r oraz pożyczki gotówkowe +19% r/r.