#Odpowiedzialnybank: Nowe ekologiczne inicjatywy w Santander Bank Polska

Przystąpienie do Paktu na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Tworzyw Sztucznych, emisja zielonych obligacji, udzielanie kredytów oraz leasingów wspierających efektywności energetyczną, to tylko niektóre spośród wielu ekologicznych inicjatyw realizowanych w Santander Bank Polska. Teraz bank zobowiązuje się do stopniowego przechodzenia na zieloną energię i zapowiada wymianę floty na samochody hybrydowe oraz wdrożenie strategii „no plastic”.

Santander Bank Polska realizuje strategię odpowiedzialnej bankowości, której jednym z filarów są zielone finanse”. Od początku 2019 roku bank z jeszcze większą mocą angażuje się we wdrażanie zielonych rozwiązań nie tylko w jej otoczeniu zewnętrznym, ale także wewnątrz organizacji.

Głęboko wierzę, że instytucje finansowe, przedstawiciele biznesu, przedsiębiorcy i wszystkie inne organizacje działające w Polsce są odpowiedzialne za środowisko, w którym działają. Biorąc pod uwagę tempo zmian klimatycznych oraz oczekiwania społeczne niezbędne jest podjęcie realnych działań, które wymiernie wpłyną na redukcję cywilizacyjnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego w strategii odpowiedzialnej bankowości realizowanej w naszym banku tak ważne miejsce zajmuje ekologia - powiedział Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

Bank zobowiązał się do stopniowego przechodzenia na zieloną energię. Prezes Santander Bank Polska poinformował, że zrewidowana polityka energetyczna głównego akcjonariusza banku przewiduje, że nie będzie on dostarczał  produktów finansowych przeznaczonych na nowe projekty elektrowni węglowych.

Jednocześnie bank rozpocznie wymianę floty samochodowej, na bardziej przyjazną środowisku, która będzie opierała się na technologii hybrydowej, co pozwoli na redukcję emisji CO2 o 1800 ton, czyli aż 31%. Takie pojazdy wykazują o około 30-40% niższe zużycie paliwa niż w porównywalnych autach z silnikami benzynowymi.

Zmiana floty jest jednym z elementów strategii zmierzającej do zmniejszenia śladu środowiskowego banku. Santander Bank Polska ponadto zapowiada wdrożenie strategii „no plastic”, czyli stopniowej eliminacji jednorazowych produktów z plastiku najpierw w centralach, a w kolejnych krokach, również we wszystkich oddziałach.

Jako jedyny przedstawiciel sektora bankowego w Polsce, Santander Bank Polska przystąpił do Paktu na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Tworzyw Sztucznych i wraz z największymi organizacjami branżowymi, producentami dóbr konsumenckich i sieciami handlowymi, do końca roku stworzy mapę drogową przejścia na model zrównoważone wykorzystania tworzyw sztucznych w Polsce.

To nie jedyne inicjatywy, które realizuje bank w trosce o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Jako pierwszy bank komercyjny Santander Bank Polska wyemitował zielone obligacje w 2017 (137,1 mln  EUR), udzielił finansowania klientom w ramach programu wspierającego efektywność energetyczną budynków oraz leasingów wspierających inwestycje w aktywa energooszczędne. W ten sposób ustanowił benchmark w zakresie tego jak głęboko „zielona strategia” powinna być wpisana w strategię banku.

Podjęte przez Santander Bank Polska zobowiązania są jednymi z najważniejszych założeń z opracowywanych przez bank polityk środowiskowych, klimatycznych i energetycznych, które w ostatecznym kształcie zostaną przyjęte z końcem czerwca 2019 r.